Kort om arbeidsgiver

En spennende lederstilling i et sykehus i endring og utvikling!

Vi søker en fremtidsrettet leder, som ønsker å bidra til styrking og videreutvikle Betanien sykehus sitt tilbud innen dagkirurgi, radiologi og laboratorievirksomhet. Du skal sammen med dine ledere og medarbeidere utvikle en framtidsvisjon for fagområdene, basert på høy faglig kvalitet, effektivitet og fremtidig drift. Klinikksjef for somatikk inngår i sykehusdirektørs ledergruppe og har fullt ansvar for personal, fag og økonomi innenfor sitt ansvarsområde. Samlet har enheten 57,5 årsverk.  Vi ønsker en leder som er resultatorientert, samlende, relasjonssterk og prosessorientert. Dokumentert gjennomføringsevne vil vektlegges. Tillit hos, og god samhandling med ulike aktører internt og eksternt, er viktig for å lykkes i stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere driften av sykehusets virksomhet innen fagområdene laboratorie, radiologi og dagkirurgi, herunder sikre leveranse i tråd med bestiller dokument fra Helse Vest - Somatikk
 • Ansvarlig for å forbedringsarbeid hvor pasienten står sentralt, med det mål å levere bedre kvalitet til en lavere kostnad
 • Pådriver i arbeidet med å utvikle rutiner og prosedyrer
 • Sikre målrettet og systematiske kompetanseutvikling i alle avdelinger
 • Ansvar for hensiktsmessig organisatorisk- og økonomisk utvikling
 • Rapporterer til sykehusdirektør i Betanien sykehus AS
 • Bidra til felles utvikling av sykehuset
 • Skal sørge for at fagområdet driftes i samsvar med lov og forskrift
 • Skal sørge for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av virksomheten, i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Samarbeide med tillitsvalgte, samt stimulere til gode samarbeidsrelasjoner med hele virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring; herunder erfaring med økonomi-, budsjett- og personalansvar samt å ha ledet ledere
 • God systemforståelse og kunnskap relatert til systematisk oppfølging og internkontroll
 • Erfaring med forbedringsarbeid og prosjektstyring
 • God på relasjoner og nettverksbygging, internt og eksternt
 • Interesse for pasienten
 • Erfaring fra arbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • God organisasjonsforståelse, og erfaring med endring og utvikling av organisasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Innsikt i og forståelse av teknologiens rolle i administrasjon og helse-/omsorgstjenester
 • Relevant høyere utdanning og bred erfaring fra helsesektoren

Personlige egenskaper

 • Strategisk orientert, strukturert og med gode analytiske evner
 • Interesse og engasjement for pasientene
 • Endringsorientert og handlekraftig, må kunne ta egne beslutninger
 • En trygg, synlig og tydelig leder
 • Tillitsskapende og teamorientert - god til å bygge relasjoner og opptatt av arbeidsmiljøet
 • Er offensiv, skaper engasjement og motiverer
 • Verdiorientert - respekt for Betanien sine verdier
 • Gode evner til å tenke helhet og prioritere
 • Interesse for teknologi
 • Åpen, ærlig, handlekraftig og robust
 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Lønn etter avtale.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Eli Julseth Birkhaug
Tittel: Sykehusdirektørs
Telefon: 91158763
E-post: eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no
Navn: Frode Strøm
Tittel: HR-direktør
Telefon: 900 23 599
E-post: frode.strom@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Betanien sykehus AS
Vestlundveien 23
5145 FYLLINGSDALEN
Søk på stillingen