Kort om arbeidsgiver
Ali Watti så det som en fordel å jobbe ved et mindre lokalsykehus da han ønsket å starte som lege i spesialisering i indremedisin. Hans valg ble derfor Helgelandssykehuset: “Her får jeg et bredere læringsfelt enn hva jeg hadde fått ved et stort sykehus”.  

Lang og kronglete vei inn til legeyrket i Norge  
Ali er utdannet i Ukraina, og jobbet som øyelege der før han bestemte seg for å flytte til Norge. Det har ikke vært en enkel reise. Det tok lang tid før Ali fikk opphold i Norge og enda lengre tid før han fikk godkjenning som lege. Og etter at han hadde fått godkjenning, var det også strevsomt å få turnus. Som LIS 1 søkte han på 165 stillinger, men fikk ingen innkalling til intervju.   

Så en dag, etter at Ali var kommet hjem fra frivillighetsarbeid i utlandet en fredag, fikk han telefon fra et lokalt legesenter i Mo i Rana som ønsket å tilby han et vikariat. Når kan du begynne? Så lenge dere har flyplass, så kan jeg starte søndag sa Ali. Allerede mandag var Ali på jobb.   
I 2018 reduserte han sin stilling i kommunen, og startet hospitering ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Her fikk han etter hvert tilbud om vikariat som LIS 1.  

Men samtidig fikk Ali tilbud om LIS 1 vikariat ved Haukeland sykehus i Bergen, så nå måtte Ali ta et valg – Skal jeg starte min legespesialisering i Helgelandssykehuset eller ved Haukeland Sykehus i Bergen? 

Ønsket å lære mest mulig 
Ali har familie i Bergen så tilbudet ved Haukeland var absolutt interessant, sier han.  Han valgte likevel å takke ja til tilbudet i Helgelandssykehuset på grunn av mulighetene man får ved et lokalsykehus sammenlignet med et stort sykehus.   

Fordelene ved å jobbe ved et mindre sykehus er at du får et mye bredere læringsfelt enn ved et stort sykehus. Jeg ønsker å lære mest mulig, og da er Helgelandssykehuset et fint sted å ta spesialiseringen, sier Ali.  
Høsten etterpå fortsatte han som LIS 1 i Rana kommune. Deretter fikk han tilbud om fast stilling i Helgelandssykehuset umiddelbart etter endt turnustjeneste.   

I 2018 reduserte han sin stilling i kommunen, og startet hospitering ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.   

Da Ali nå skulle søke stilling som LIS 2/3 ble situasjonen mye enklere. I Helgelandssykehuset fikk han tilbud om fast stilling umiddelbart etter at spesialistutdanningens del 1 var over. 

Ved medisinsk klinikk i Helgelandssykehuset tar vi imot pasienter med mange ulike sykdommer. Som LIS 2/3 får man her muligheten til å delta i medisinske vurderinger i et større spekter av sykdomsbilder og får være med på å utarbeide mest hensiktsmessig videre pasientforløp. I Helgelandssykehuset kan vi for eksempel få inn pasienter med psykiatrisk sykdom eller med nevrologiske sykdommer. Deretter gjør vi en vurdering av pasientene, og dersom det er behov for det, henviser vi dem selvfølgelig videre til spesialist. Ved større sykehus ville disse pasientene henvises direkte til spesialist.   

 Ali legger likevel til at om du vet hva du vil bli, og ønsker å jobbe spesialisert, så kan det være en fordel å være på et stort sykehus hvor du får komme på en konkret avdeling. Da får du jobbe mye med akkurat det ene fagfeltet.   

Tett og god oppfølging 
I Helgelandssykehuset har vi et veldig godt miljø hvor vi jobber tett både med andre leger i spesialisering, men også med overlegene. Her er det kort vei og lav terskel for å spørre dersom man trenger hjelp eller innspill. Man trenger for eksempel ikke vente på en veiledningstime for å ta opp det man eventuelt lurer på, her får man oppfølging og informasjonen man trenger fortløpende, noe jeg ser som en trygghet. Det at man er færre leger i spesialisering ved et mindre sykehus, gjør også at man slipper å konkurrere med andre for å slippe til, noe som gir kontinuitet i læringskurven.  

Her får du et bredt innblikk i mulighetene som finnes, sier Ali. Han vil absolutt anbefale andre som skal ta spesialisering i indremedisin, om å vurdere lokalsykehus dersom man vil lære mye og jobbe variert.   
 
Bruker ferien til å jobbe som frivillig i flyktningeleir  
Ali lever for jobben som lege, og bruker også fritiden sin til å hjelpe andre. Det er så mye elendighet i verden, sier Ali og legger til at han ble lege for å hjelpe andre, og vil gjerne bruke sin kompetanse til å bidra der han kan. Tidligere ferier har derfor gått med til å reise til Syria og Hellas for å jobbe som frivillig, og i år er han i Libanon for å jobbe i flyktningeleir. 

Ali velger ofte å være tilgjengelig på sykehuset også når han går passiv vakt. Hjemme har jeg alt for god seng og sover så tungt, sier Ali smilende. Derfor foretrekker han å være på sykehuset, i tilfelle vakttelefonen ringer. 

Ønsker du å lære mest mulig under din spesialisering?
Ta kontakt med oss!
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Arbeidssted
Mosjøen / Mo i Rana
Helgelandssykehuset
8656 MOSJØEN
Søk på stillingen