Kort om arbeidsgiver
Vi søker nå leger til to av våre kommunale legekontor. Her kan vi nå tilby fastlegeavtaler med mer fleksibilitet, blant annet slipper du oppkjøp av lister for å jobbe som fastlege på disse hjemlene.

Stillingstype
Det er 2 ledige fastlegehjemler ved Kirkebakken legesenter.
Det er 2 ledige fastlegehjemler ved Nesset legekontor.
Vi er også interessert i midlertidige vikarer på hjemlene i påvente av tildeling, med fleksibel varighet.

Beskrivelse av arbeidsstedene
Kirkebakken legesenter er lokalisert i Molde sentrum, i samme lokaler som Molde interkommunale legevakt. Kommunen har ledelse og drift av legesenteret, og det er opparbeidet gode samarbeidsrutiner mellom leger, personell og ledelse. Det legges vekt på trivsel og godt samarbeid.

Legesenteret har 4 fastlegehjemler og har tilknyttet ca. 2500 pasienter.

Legene som jobber på senteret er erfarne og har samarbeidet over tid. En av legene er spesialist i allmennmedisin og en snart ferdig spesialist. I tillegg kommer 4 dyktige sykepleiere, totalt 2,3 årsverk. Vi bruker journalsystemet system-x ,men har intensjon om å gå over til helseplattformen når den er på plass.

Legene har «nullavtale» med kommunen og er selvstendig næringsdrivende.

Beskrivelse av de 2 ledige hjemlene på Kirkebakken:
Liste 1 har 650 pasienter. Det har vært vikarer på listen det siste året.
Liste 2 har 475 pasienter. Det har vært vikarer på listen det siste året.

Det er aktuelt å legge en plan for noe økning av listene etter avtale mellom hjemmelsinnehaver og kommunen.

Nesset legekontor er lokalisert i Eidsvåg, i naturskjønne omgivelser, ca 45 min kjøring fra Molde sentrum. Legekontoret ligger i nye flotte lokaler i Nesset Helsehus. Kommunen har ledelse og drift av legekontoret, og det er gode samarbeidsrutiner mellom ledelse, medarbeidere og leger.

Legekontoret har 3 fastlegehjemler og det er tilknyttet ca. 2900 pasienter. Fastlegekollega på legekontoret er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring. Det er lav terskel for veiledning og råd. Legekontoret har også sykepleier, bioingeniør og helsesekretær, totalt 2,4 årsverk, som bidrar til god faglig kvalitet og godt arbeidsmiljø.Vi bruker journalsystemet system-x ,men har intensjon om å gå over til helseplattformen når den er på plass.

Legene har «nullavtale» med kommunen og er selvstendig næringsdrivende.

Beskrivelse av de 2 ledige hjemlene i Nesset:
Liste 1 har 700 pasienter. Det er per i dag vikar på listen.
Liste 2 har 1100 pasienter. Det er per i dag vikar på listen.

Justering av listestørrelse kan gjøres etter avtale mellom hjemmelsinnehaver og kommune.

Betingelser
Driften har vært basert på selvstendig næringsdrivende leger. Det vil nå åpnes opp for flekisbilitet og mulighet til å velge mellom ulike ordninger:
 
  • Privat næringsdrift, på kommunalt drevet kontor
  • Fastlønnsavtale med gode lønnsvilkår. Et utgangspunkt vil være kr 850.000,- i fast lønn og 25 % av HELFO/egenandel.
  • Nordsjøturnus kan vurderes.
Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk.

Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver.

Du er velkommen til dialog omkring stillingen og betingelser.

Økonomisk støtte
  • Kommunen har fått innvilget tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden på inntil kr 367 000 per år. Dette innebærer kompensasjon til bl.a. kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.
  • Kommunen vil tilrettelegge for spesialiseringsløpet i allmennmedisin, og sørger for tildeling av veileder.
Kvalifikasjoner
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille krav for Helfo-refusjon.
  • Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og faglig erfaring er blant momentene som vil bli vektlagt.
  • Søker må også beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
  • Personlig egnethet vektlegges.
Søknad
Godkjente kopier av vitnemål og attester må sendes tas med til intervju. Søknad må omhandle hvilken av fastlegelistene (hvilket legesenter) det søkes på eller en prioritering. Dersom vikariat er av interesse, må dette presiseres i søknaden.

Søkerliste
Søkerlistene kan bli offentliggjort.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Molde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cato Innerdal
Telefon: 926 21 245
Navn: Roy Skarshaug
Telefon: 951 11 015
Navn: Tove Martinsen
Telefon: 957 34 073
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Veøygata 1
6413 MOLDE
Søk på stillingen