Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker nå leger til et av våre legekontor med privat næringsdrift, og gir deg mulighet til et etableringstilskudd ved inngåelse av fastlegeavtale på Legesenteret i Molde.

Det er ledig to fastlegehjemler med næringsdrift ved legesenteret. Etableringstilskuddet gis på begge fastlegelistene.

Vi er også interessert i midlertidige vikarer på hjemlene i påvente av tildeling, med fleksibel varighet.

Beskrivelse av arbeidsstedene
Legesenteret i Molde har attraktiv beliggenhet i Storgata, midt i sentrum av Molde. Legesenteret er et trivelig og velutstyrt legesenter med 6 leger og LIS1 lege. Medarbeiderne er dyktige og erfarne, bestående av 1 sykepleier og 3 legesekretærer.

Legesenteret har i tillegg til legekontorer romslig skranke, skiftestue, velutstyrt lab og undersøkelsesrom. Datasystemet som benyttes er Webmed. Økonomien ved Legesenteret er solid, og det er gode inntjeningsmuligheter.

Totalt har legesenteret tilknyttet 6250 pasienter. Tre av legene ved legesenteret er spesialister i allmennmedisin, og en av legene er snart ferdig spesialist. De tilbyr et godt arbeidsmiljø med ukentlige fagmøter, lav terskel for faglige diskusjoner og flotte lokaler. Legesenteret driver vanlig privat næringsdrift.

Beskrivelse av de to ledige hjemlene:
Liste 1: Hjemmelsinnehaver har hatt hjemmelen siden 2007. Listen er på 1050 listepasienter. Det er vikar på listen.
Liste 2: Hjemmelsinnehaver har hatt hjemmelen siden 2005. Listen er på 1100 listepasienter. Det er vikar på listen.

Betingelser
Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk.

Lege deltar i interkommunal legevakt i og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver.

Økonomisk støtte
Vi har nå mulighet til å tilby deg et etableringstilskudd tilsvarene kr 300.000 per fastlegeliste/ledige hjemmel.
Dersom du ennå ikke er spesialist i allmennmedisin vil du motta ALIS – tilskudd som innebærer kompensasjon til kurs, nettverksamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering. Kommunen tilrettelegger for spesialiseringsløpet og sørger for veileder.

Kvalifikasjoner
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille krav for Helfo- refusjon.
  • Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
  • Søkere uten godkjent spesialitet må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
  • Søker må også beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
  • Personlig egnethet vektlegges
Søknad
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til intervju. Du bes presisere i søknaden hvilken av legestillingene du søker på, eventuelt med prioritering. Dersom vikariat er av interesse, må dette presiseres i søknaden.

Søkerliste
Søkerlistene kan bli offentliggjort.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Molde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cato Innerdal
Telefon: 926 21 245
Navn: Neelesh Kasbekar
Telefon: 973 13 731
Navn: Tove Martinsen
Telefon: 957 34 073
Navn: Åse Schiøtt
Telefon: 992 33 557
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Storgata 12
6413 MOLDE
Søk på stillingen