Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fast 100 % stilling som fastlege ved Tretten legekontor fra 01.09.2022. Stillingen er fastlønnet, og den innebærer ansvar for fastlegeliste med listetak på 1000 pasienter. I dag er det ca. 720 pasienter på lista. 

Hjemmelen er per d.d. lokalisert på Tretten legekontor og er organisert i enheten Helse og familie. Legekontoret består av to kommunalt ansatte fastleger, i tillegg til turnuslege.

Det er obligatorisk deltakelse i legevakt og veiledning av turnuslege. Legevakten er interkommunal og er lokalisert ved Lillehammer legevakt.
Kvalifikasjonskrav
•    Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste.
•    Ved ansettelse kreves det at legen er spesialist i allmennmedisin eller starter spesialisering. Det vil tilrettelegges for veiledet tjeneste.
•    Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning.
•    Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. I tillegg vektlegges faglig engasjement, norsk kulturforståelse, evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner.
•    Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
Vi kan tilby nye moderne lokaler, System - X som journalsystem, smågruppemøter som teller til spesialisering, gode faglige og personlige utviklingsmuligheter, samt gode kollegaer. 

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Framlegging av politiattest kreves ved tilsetting.

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øyer kommune
Kontaktperson
Navn: Kari Buskenes
Tittel: Avdelilngsleder
Telefon: 482 80 643
E-post: kari.buskenes@oyer.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Arkiv-ID:22/2221
Arbeidssted
Tretten Legekontor
Kjørkjebakken 11
2635 TRETTEN
Søk på stillingen