Kort om arbeidsgiver

DPS Lister er en avdeling i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet Sykehus Helseforetak. DPS Lister sitt opptaksområde består av de 6 kommunene Farsund, Lyngdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal, totalt pasientgrunnlag er ca 30 000 innbyggere. DPS Lister ivaretar tilbud innen voksenpsykiatri og er lokalisert med allmenpsykiatrisk poliklinikker i Flekkefjord, Farsund og i Kvinesdal. Enheten i Kvinesdal ivaretar også døgnbehandling, IPS, FACT og AAT. Avdelingen har utstrakt samarbeid med de andre avdelinger i klinikken.

DPS Lister har totalt ca 80 årsverk, hvorav 7 årsverk i dag er årsverk øremerket overlege.

DPS Lister er i stadig utvikling og det foregår i dag et arbeid hvor vurderer andre måter å organisere klinikkens tjenester i Listerregionen, hvor blant annet en samlokalisering av DPS Lister sammen med ABUP Lister og ARA sine tjenester i regionen er anbefalt og skal utredes videre.

DPS Lister har i dag ledig en stilling som overlege innen psykiatri ved FACT teamet (lokalisert i Kvinesdal). FACT Lister er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i opptaksområdet, det gjøres derfor oppmerksom på at endringer i dette samarbeidsforholdet også kan medføre endringer i arbeidsoppgaver. Avdelingen må uansett organisering ivareta ansvaret for pasientgruppen alvorlig psykisk syke med samtidig funksjonssvikt som har behov for samordnet hjelp og oppfølging, her vil ansvarlig overlege være en sentral part i både ivaretakelse og utvikling av tjenesteområdet. Overlegen vil også inngå i samarbeidet med de andre spesialistene ansatt i DPS Lister, samt i klinikken forøvrig. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og
eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som
fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal
gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt
opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Det er ønskelig at nyansatt overlege bidrar aktivt inn i evaluering av dagens tilbud samt ved en videreutvikling av tilbudet. Det vil være særlig aktuelt å utrede digitale muligheter, ambulant virksomhet samt ulike samhandlingstiltak med kommunene i opptaksområdet. Overlege vil være eneste spesialist i tilbudet slik det er organisert i dag. 

Ansvarsområder for overlege:

 • ansvarlig for innholdet i behandlingsplaner og er en del av teamets lokale behandlingstiltak
 • direkte pasientkontakt
 • ansvar for krisehåndtering og risikovurderinger
 • veileder teamets personale
 • ansvar for TUD og medisineringsvedtak for teamets pasienter
 • følger opp teamets pasienter som er dømt til behandling
 • foretar diagnostiske utredninger
 • oppfølging av pårørende
 • samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Spesialisering psykiatri.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Ferdigheter innen bruk av aktuelle dataverktøy
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Evne til å kunne jobbe selvstendig samt i team
 • Utviklingsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
 • Pålitelig
 • Evne til å takle et variert arbeidstempo
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Avdeling og klinikk i utvikling
 • Mulighet til å være fleksibel i planlegging av stilling og arbeidstid, dette kan drøftes ved interesse.
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneders studiepermisjon hvert 5. år i henhold til den til enhver gjeldende overenskomst
 • Stilling i en IA bedrift og medlemskap i KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Gunvor Launes
Tittel: Overlege psykiatri, Medisinskfaglig rådgiver DPS Lister
Telefon: 476 61 428
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef DPS Lister
Telefon: 900 72 893
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Lister pol Kvinesdal, Sørlandet sykehus HF
Åmotsvegen 11
4480 Kvinesdal
Søk på stillingen