Kort om arbeidsgiver

I 2020 ble det etablert to nye fengsler på Agder, med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. Evje fengsel var fra før etablert som et rent kvinnefengsel med 30 plasser, inklusive 8 rusmestringsplasser. Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder, hvor det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted.

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som overlege i fengsel 

Arbeidssted vil i stor grad være fengslene i Froland og Evje. De som tilsettes bør ha interesse for fagfeltet og et ønske om å bidra i utviklingen av et solid spesialisthelsetjenestetilbud til de innsatte. Den tilsatte vil vil være del av et fengselsteam fra spesialisthelsetjenesten
som består av psykologspesialist, psykolog og psykiater. Stillingene vil kreve utstrakt grad av samarbeid med kriminalomsorg og den kommunale fengselshelsetjenesten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme likestilling og likeverd på vår arbeidsplass.

Arbeidsoppgaver

 • Vurderinger, utredning/diagnostisering og behandling individuelt eller i grupper
 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • Medisinskfaglig bistand til psykologer og spesialsykepleier i teamet er en viktig oppgave.
 • Samhandle og samarbeide godt internt og eksternt med samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid
 • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk

Personlige egenskaper

 • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for fagfeltet
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Annette Lilletvedt
Tittel: Konstituert enhetsleder/psykologspesialist
Telefon: +47 900 36 718
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Østre Agder, Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk
Søk på stillingen