Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver

Som dykkerlege vil du jobbe med dykkemedisin, undervannsbåt (UVB) redning, naval/sjøfartsmedisin og hypotermi, som innebærer:
 • Seleksjon, helseovervåkning, samt gjennomføring av periodiske helsekontroller av militære dykkere/UVB personell, og også seilende personell i overflatefartøy
 • Medisinsk primærbehandling av militære dykkere/UVB personell
 • Spesialisert medisinsk utredning og behandling av dykkerelaterte skader, sykdommer og følgetilstander
 • Medisinsk beredskap ved dykkeoppdrag, seleksjon, trening i unnslipningstreningstank og UVB redningsøvelser
 • Tett kontakt med DFS, Minedykkerkommandoen, Marinejegerkommandoen, Undervannsbåtvåpenet og Sjøforsvarets sanitet
 • Utvikle fagkompetanse, samt gjennomføre undervisningsopplegg, kurs og formidling innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
  Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett og godkjent Lis1
 • Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig (H) / NATO Secret (NS) 
For stillingen som Major (OF3) kreves det i tillegg offentlig godkjent medisinsk spesialitet.

Det er ønskelig med:
 • Autorisert sjømannslege av Sjøfartsdirektoratet
 • Helsedirektoratets godkjenning for undersøkelse av dykkere
 • Dykkekompetanse og dykkemedisinsk kompetanse
 • Generell medisinsk erfaring
 • Seleksjonsmedisinsk kompetanse
 • Undervisningskompetanse
 • Militær tjenesteerfaring
Personlige egenskaper
 • God muntlig- og skriftlig framstillingsevne
 • Evner å ha helhetsoversikt
 • Initiativrik og kreativ
 • Gode samarbeidsevner 
Forsvaret tilbyr
 • Ved behov vil det bli gitt opplæring for kandidater som ikke innehar de ønskelige kvalifikasjonene før tiltredelse
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidstid organiseres primært som 37,5 t/per uke. Tiltredelse i 100 % stilling kan vurderes for majorstillingen
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant (OF2): Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 76-82, for tiden kr 746.900,- til kr 888.200,- pr år. Stillingskode 1520 Major/Orlogs (OF3): Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 83 - 88, for tiden kr 911.700,- til kr 1.024.200 pr år. 
  Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsetting. 
Andre opplysninger
Attester og vitnemål må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Grunnet ferieavvikling anbefales det at Rune Skjåstad kontaktes på mail rune.skjastad@gmail.com eller mobil 924292284 om det er spørsmål til stillingene.

Om Forsvaret
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Undervannsbåt/Dykkerlegens-avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Rune Egil Skjåstad
Tittel: Sjef for Undervannsbåt/Dykkerlegens avdeling (UVBD)
Telefon: 924 92 284
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Haakonsvern, Loddefjord i Bergen
Mathopen
5173 LODDEFJORD