Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • delta i kliniske undersøkelser, undervisning og forskningsarbeid innen området øre-nese-hals og fly-/romfartsmedisin, primært for det flyoperative miljøet i Luftforsvaret
 • delta i utvalg, råd og arbeidsgrupper
 • prosjektarbeid innenfor området
 • representere FMI i ulike fora i inn- og utland
 • støtte det medisinskfaglige arbeidet i FSAN
 • saksbehandling innen fagområdet øre-nese-halssykdommer i Forsvaret
Kvalifikasjoner
 • har norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus LIS 1 med full rekvisisjonsrett 
 • har autorisasjon som øre-nese-hals spesialist i Norge
 • har relevant arbeidserfaring
 • behersker et skandinavisk språk godt, muntlig og skriftlig, i tillegg til engelsk
 • kan sikkerhetsklareres Hemmelig / NATO Secret før tiltredelse
Vi ønsker også at du har erfaring fra tverrfaglig arbeid - fortrinnsvis fra flymedisin og romfartsmedisin, eller sekundært fra annet relevant fagområde.

Personlige egenskaper
For oss er det viktig at du tar ansvar, arbeider godt sammen med andre, er nøyaktig og strukturert

Forsvaret tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Med forbehold om sentral godkjenning av lønn: Lønn etter Statens lønnsregulativ som overlege kode 0207, lønnstrinn 84 - 90 pt. kr 935.300 - 1094.800 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Attester, autorisasjoner og vitnemål må legges ved søknaden.

Om Forsvaret
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Flymedisinsk institutt
Kontaktpersoner
Navn: Pål-Bjørnar Alfheim
Tittel: Oberst
Telefon: 900 57 586
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Flymedisinsk institutt, Blindern i Oslo
ZEB-bygningen,
0371 OSLO
Søk på stillingen