Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, AllmennFact teamet, er det ledig en fast 100 % stilling som
overlege / spesialist i psykiatri


Vi søker etter overlege/spesialist i psykiatri, med mulighet for teamkoordinator funksjon, til AllmennFact teamet. Etter en prosjektperiode på tre år, fortsetter AllmennFact teamet i ordinær drift.

AllmennFact er tilbud til personer med sammensatte hjelpebehov som krever samtidig og arenafleksibel innsats fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Fact er et samarbeidsprosjekt mellom de tre vestlige bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker og og Diakonhjemmet sykehus. Teamet er bemannet med tverrfaglig personell fra bydel og sykehus, som sammen skal bidra til å sikre helthetlig og samtidig helsehjelp til pasientene.  AllmennFact er lokalisert i Pilestredet 55.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av moderate til alvorlige tilstander innenfor store diagnosegrupper som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Enheten er kjennetegnet av høy faglig kompetanse og i stadig utvikling for å møte de fremtidige forventningene til tjenesten.

Fagmiljøet ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Voksenpsykiatrisk avdeling er trygt, aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.

Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter. Voksenpsykiatrisk avdeling samarbeider også med den øvrige psykiatrivirksomheten på Vinderen; Senter for psykofarmakologi, Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo, BUP Vest samt Alderspsykiatrisk avdeling.     

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i teammøter, interne undervisnings- og veiledningsgrupper
 • Øvrige spesialistoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en faglig sterk overlege/spesialist i psykiatri med erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Personlige egenskaper
 • Du må være fleksibel, ha gode samarbeidsevner og kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Du må trives med høyt arbeidstempo og ha god evne til å prioritere oppgaver
 • Være interessert i fagutvikling og modernisering av tjenesten
 • Kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort er en fordel
Vi tilbyr
 • Arbeidstid: 08.00-16.00 på hverdager 
 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober,kantine og treningssenter.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Harald Aulie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Helle Elvebredd
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen