Stjørdal helsehus og Stjørdal helsestasjon lyser ut til sammen 100 % stilling som lege fra 1 november 2022 - 1 mai 2023

Korttids- og rehabiliteringsavdeling avdeling:  70 % stilling. 
I februar åpnet nytt Helsehus. I tillegg til korttid og rehabilitering finnes DMS, Legevakt, ambulansetjeneste og div poliklinikker (HNT). Legen vil i stor grad være delaktig i utformingen av avdelingen sammen med det øvrige personalet. Bidra til internundervisning og fagutvikling, samt ha det medisinskfaglige ansvaret.
Avdelingen har 33 senger fordelt på to etasjer. Øvrig personal er tverrfaglig sammensatt. Pasientene som henvises til korttids- og rehabiliteringsavdelingen har et stort behov for medisinsk faglig kompetanse og oppfølging. Det er varierte og interessante oppgaver og utfordringer i pasientarbeid. Vi søker etter deg som finner dette interessant.

Stjørdal helsestasjon: 30 % stilling:
20 % av stillingen er knyttet til Stjørdal Helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjeneste. Den resterende 10 % HFU er også lokalisert ved Stjørdal legesenter og har åpningstid 2 timer/2 dager pr uke, på ettermiddag. Oppgavefordeling og stillings størrelse kan endres ut fra søkers kompetanse og interesseområde. 

Det nye helsehuset bidrar til effektiv behandlingsforløp for pasienten gjennom at ulike faggrupper er samorganisert og arbeider i tett samspill. Høy fagkunnskap, innovativ helsetjeneste og rehabilitering skal være et særpreg ved det daglige livet i helsehuset. Helsehuset huser DMS, korttids- og rehabiliteringsavdeling, responssenter for velferdsteknologi, lærings- og mestringssenter, legevakt og ambulansetjeneste. I tillegg har vi poliklinikker innen dialyse, røntgen, gynekolog, jordmor og hørselssentral med ørelege og audiografer ved senteret. Vi har som mål å
være et kompetansesenter sammen med våre samarbeidspartnere, og har som målsetting å
utforme en helhetlig behandlingskjede for mennesker med sammensatte og kroniske
sykdommer og funksjonsreduksjon i samarbeid med andre instanser. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk ansvar for enhetens pasienter
 • Helsestasjonsarbeid/helsekontroller. Helsestasjon for barn 0 - 5 år og HFU.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin. Leger som er under utdanning i allmennmedisin vil også bli vurdert.

Personlige egenskaper

 • Foruten faglige kvalifikasjoner, legger vi i vår utvelgelse vekt på personlige egenskaper som engasjement, fleksibilitet, samarbeidsholdninger og evne til å motivere medarbeidere.
  • Engasjement og interesse for allmennmedisin og helsestasjonsarbeid
  • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid 
  • Positiv, fleksibel og løsningsorientert 
  • Like å jobbe i tett samarbeid med andre instanser
  • Gode norskkunnskaper og samfunnskunnskap
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt tverrfaglig miljø
 • Dagstilling uten vaktordning
 • Ukentlig møter med andre institusjonsleger for faglig påfyll
 • Inngår i spesialiseringsforløpet for allmennlege - LIS 3. 
 • Mulighet for å inngå i legevaktsordning om ønskelig
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for forlengelse
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Venche Skjervold
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92400360
E-post: venche.skjervold@stjordal.kommune.no
Arbeidssted
Korttids- og rehabiliteringsavdelingen/Stjørdal helsestasjon
Breidablikkvegen 1
7500 Stjørdal
Søk på stillingen