Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i
Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i
Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved
Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen
psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Avdelingen består av tre seksjoner;

 • Seksjon Arendal med døgnenheter for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, psykose og spiseforstyrrelse, samt alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Seksjon Kristiansand med døgnenheter for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, psykoseenheter, alderspsykiatrisk døgnenhet og poliklinikk, samt enhet for førstegangspsykose med døgn, dag og poliklinisk behandling
 • Seksjon for voksenhabilitering (HAVO)

Døgnenhet C i Arendal er en spesialisert døgnenhet for behandling av spiseforstyrrelser. Enheten er midlertidig flyttet til Bjorbekk og har i den forbindelse redusert antall døgnplasser fra 9 til 6 senger. Planlagt tilbakeføring til psykiatribygget i Dydens vei våren 2023. Enheten har et erfarent miljøpersonell og psykolog.

Vi har ledig

 • 100 % fast stilling som overlege i psykiatri ved døgnenhet C i Arendal.  Oppstart snarest/etter avtale.

Søkere må legge ved dokumentasjon på utdanning, spesialistgodkjenning og attester på arbeidserfaring.  Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile
befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke
hos oss, uansett kjønn, alder, eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Veiledning ovenfor samarbeidspartnere i klinikken, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat
 • Det er vaktplikt og deltakelse i vaktordning kan være aktuelt, for tiden 14-delt vaktordning
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt
 • Fagteamet ved enheten består av enhetsleder, overlege og psykologspesialist (p t psykolog)      

Kvalifikasjoner

 • Psykiater
 • Godt kjennskap til norsk regel- og lovverk
 • Klinisk erfaring innen psykiatri - gjerne med erfaring fra behandling av spiseforstyrrelser
 • Erfaring fra veiledning av leger er ønskelig.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig 
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Torunn Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 72 301
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk