Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast 50% stilling for spesialist i Generell/gastro kirurgi ved vår avdeling. 

Gastrokirurgisk avdeling er del av klinikk for kirurgi, Haugesund. Vi har 5,5 overlegeårsverk som inngår i ei felles 8-delt bløtdelskirurgisk vaktordning. 
Avdelinga driftar gastrokir/uro sengepost med 36 senger, har poliklinikkverksemd i tillegg til operasjonar. Vi har både planlagde og akutte innleggingar. Ein stor del av pasientane er kreftpasientar i ulike stadium av sjukdommar. Vi driv med kolorektal kirurgi, bariatrisk kirurgi og generell/gastrokirurgi.

 

Arbeidsoppgåver

 • Varierte arbeidsdager med oppgåver som operasjon, poliklinikk, vakt og visitt arbeid på post. 
 • Internundervisning, oppfølging og veiledning av Lis 2/3 er en viktig del av arbeidet.
 • 8-delt bløtdelskirurgisk vakt.
 • Av elektive prosedyrer på operasjon er hovedfokus colon og rectum kirurgi, cholecystectomi, laparaskopiske og åpne hernie operasjoner, proktologi, og en del dagkirurgiske prosedyrer.
 • Akutte operasjoner innen generell og gastrokirurgi.

Kvalifikasjonar

 • Dokumentert godkjenning og Autorisasjon som spesialist i generell kirurgi og/eller gastrokirurgi.
 • Må meistre norsk språk på høgt nivå, både skriftleg og munnleg
 • Må være sjølstendig i åpen og laparaskopisk gastrokirurgi. 
 • Kirurgisk overlege må kunne ta sjølstendige beslutningar og må ha særs god vurderingskompetanse for potensielle kritiske pasienttilstander.
 • Gjennomført ATLS kurs el tilsvarande er et krav.

Personlege eigenskapar

 • Me ser etter ein spesialist som samarbeidar godt på tvers av fag og profesjonar. Me ser etter deg som  vil bli her over tid og som vil bidra til å nå våre mål om høg fagleg standard. Du som vil bidra til å opprettehalde eit godt arbeidsmiljø og kvalitet i alle ledd av pasientbehandlinga. Vi søker deg som vil væra med på å vidareutvikla avdelinga vår
 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevvist
 • Gode kommuikasjonsevner
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Martin Anton Ott
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 91856484
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastrokirurgisk avdeling - Klinikk for kirurgi, Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund