Kort om arbeidsgiver
Det opprettes en ny overlegestilling ved Voldtektsmottaket på Bergen legevakt, og vi søker med dette . en dyktig kollega som viser engasjement og interesse for fagområdet.

Voldtektsmottaket ble etablert ved Bergen legevakt i 1993, og det er et velfungerende mottak med godt innarbeidede rutiner. Vi har også tett kontakt med fagmiljøet i resten av landet.  

Bergen legevakt drifter Voldtektsmottaket på vegne av Helse Bergen, og tar imot pasienter fra helseforetakets opptaksområde. I 2021 ble 227 pasienter ivaretatt ved mottaket. Tilbudet består av medisinsk undersøkelse og behandling, rettsmedisinsk dokumentasjon samt medisinsk og psykososial oppfølging. Den psykososiale oppfølgingen ivaretas av ansatte ved Livskrisehjelpen. 

Voldtektsmottaket driftes i dag av 2 overleger i deltidsstilling som er tilgjengelig på dagtid hverdager. I tillegg består mottaket av koordinator samt leger og sykepleiere i turnus. Overlegenes rolle er veiledning, utvikling og kvalitetssikring, mens pasientkontakten som regel ivaretas av leger i vakt og sykepleiere. Den nye overlegen vil i tillegg bidra med å lage rettsmedisinske legeerklæringer i samsvar med ny veileder fra Helsedirektoratet. 

Bergen legevakt består av flere tjenestetilbud som Legevaktsentralen 116117, kommunal allmennlegevakt, legevaktstasjonene i bydelene, legebil, Livskrisehjelpen og Sykehjemslegevakten. Vi er rundt 250 ansatte med høy kompetanse som jobber tverrfaglig.
Selv om Voldtektsmottaket er en integrert del av Bergen legevakt vil ikke overlegen i denne stilingen  gå inn i øvrig drift. 


Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide rettsmedisinske erklæringer og eventuelt delta i rettssaker.
 • Bidra faglig med undervisning og opplæring.
 • Vedlikehold av prosedyrer.
 • Kvalitetssikring av rettsmedisinske protokoller i samarbeid med undersøkende lege.
 • Tett samarbeid med de andre overlegene og koordinator ved Voldtektsmottaket.
 • Håndtering av henvendelser fra media.
 • Delta i samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere.
 • Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med spesialitet i relevant fagområde.
 • Søkere med relevant erfaring uten spesialistkompetanse, vil også bli vurdert
Personlige egenskaper
 • Du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er engasjert i målgruppen
 • Du er strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og evner å jobbe selvstendig
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Arbeidstid 37,5 t pr uke, dagtid, ingen vakter ubekvem arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Opplæring gis av erfarne overleger
 • Deltagelse i relevante kurs
 • Godt arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • God tilrettelegging for faglig utvikling
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Karoline Tyssøy Pedersen
Tittel: Legevaktsjef
Telefon: 932 94 926
Navn: Eivind Damsgaard
Tittel: Overlege
Telefon: 53 03 27 43
Arbeidssted
-
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image