Kort om arbeidsgiver
Nore og Uvdal kommune har en nyopprettet 100 % stilling som fastlege.
Vi ønsker å forbedre tilbudet til våre innbyggere og vil nå styrke fastlegetilbudet i kommunen.
For at du skal få et innblikk i hvordan vi har det på legekontoret har vi lagd en kort presentasjonsfilm som kan sees her: https://youtu.be/cFbXg9IB_Ns
Nore og Uvdal legekontor er et kommunalt drevet legekontor på kommunehuset i Rødberg. På kontoret er det for tiden ansatt tre fastleger i tillegg til en LIS 1.
På laboratoriet arbeider det to sykepleiere som er videreutdannet innen sår, kreft og diabetes. I tillegg til helsefagarbeider som arbeider i skranken
Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet til å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse.
Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes. Det kan bli aktuelt å endre arbeids- og ansvarsområder internt.

Legekontoret bruker CGM Allmenn (Winmed 3) og er et velutstyrt kontor med EKG, spirometri, tonometri, 24 timers BT, og ultralyd.

Legetjenesten har et godt og nært samarbeid med helsestasjon, fysioterapi, psykiatritjenesten og hjemmetjenesten, sykehjem og NAV i kommunen.
For at du skal få et innblikk i hvordan vi har det på legekontoret har vi lagd en kort presentasjonsfilm som kan sees her: https://youtu.be/cFbXg9IB_Ns
For å bli enda bedre kjent med Nore og Uvdal kommune se feks: 
https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/ 
https://uvdal.no/ 
https://www.langedrag.no/ 
https://buinore-no.webnode.com/ 
http://uvdalfriluftsliv.no/handel.html 

Vi søker
 • En fagorientert og positiv lege som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin. Egenskaper som er viktige for oss er fleksibilitet, selvstendighet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

  Vi vektlegger ellers:
  Erfaring fra kommunehelsetjeneste 
  Interesse for tverrfaglig samarbeid og teamarbeid
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, eller ha fullført turnustjeneste i Norge/LIS 1. Kommunen er registrering som utdanningsinstitusjon
 • Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lov og regelverk innen helsesektoren
 • Stillingen krever førerkort i klasse B
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Politiattest av ny dato fremlegges før tiltredelse
 • Personlig egnethet vil vektlegges
Arbeidsoppgaver
Arbeid som fastlege med kommunal oppgave som tilsynslege på sykehjem. Andre kommunale oppgaver kan bli aktuelle.
Deltakelse i kommunal legevakt.
Vi tilbyr
 • Redusert listelengde da det blir flere leger å fordele listene på
 • Det tilbys konkurransedyktig lønn og en god ferie- og avspaseringsordning
 • Kommunen har for tiden 4-delt vakt i hverdagene. Helgene er fritatte for vakt
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe egnet bolig. Det er full barnehagedekning
 • Det åpnes for muligheten til å velge privatpraksis
 • Kommunen legger til rette for spesialisering og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 
Ta gjerne kontakt med fastlege Ingunn Idsø Deinboll, for mer informasjon om stillingene
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nore og Uvdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Idsø Deinboll
Tittel: Fastlege / Spesialist i allmenmedisin
Telefon: 31024800
E-post: id@noreuvdal.no
Navn: Stefan Olsson
Tittel: Virksomhetsleder Helse
Telefon: 95075881
E-post: so@noreuvdal.no
Arbeidssted
Nore og Uvdal legekontor
Sentrum 16
3630 RØDBERG