Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune har ledig nyetablert fastlegehjemmel ved Ringerike Medisinske Senter (RMS). Hjemmelen er ledig nå. Listelengde 1000 pasienter.
 
RMS er en velutstyrt og etablert 8-legepraksis som ligger sentralt i Hønefoss. Kontoret utvides nå med en ny hjemmel. Senteret driver kostnadseffektivt og har ca. 0,8 medarbeidere pr lege. Det benyttes Infodoc webbasert Journalsystem, TSD (Time Samme Dag) og Digital Dialog Fastlege via Helsenorge.no.
Kommunen legger ammen med kollegaer på RMS til rette for spesialisering i allmenn medisin og er etablert et nettverk for LIS3 leger under utdanning lokalt.
 
Regelmessig deltakelse ved Ringerike interkommunal legevakt må påregnes. Det er i dag ikke tillagt offentlige legeoppgaver til stillingen.
 
Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges.
Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.
 
Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).
 
Nærmere opplysninger:
Fastlege ved RMS Øyvind Kjelsvik, tlf. 974 36 526, mail: oyvind.kjelsvik@rms.nhn.no

Fastlege ved RMS Johanne Hop Hagen, mail:  jojo_nor@yahoo.no

Fastlege ved RMS Henning Mysterud, mail: Hmyste@outlook.com
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktperson
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95899205
Arbeidssted
Kartverksveien 9
3511 HØNEFOSS
Søk på stillingen