Kort om arbeidsgiver
VELKOMMEN TIL RINGERIKE!

Er du ferdig med medisinstudiene til sommeren og venter på LIS1 stilling?

Mangler du 6 eller 12 måneders allmenn medisinsk klinisk virksomhet?

Lyst å prøve deg i allmenn medisin uten forpliktelser?
Vi har ledige vikariater som fastlege  og ledig stilling som sykehjemsoverlege.

Du må
  • ha førerkort klasse B og gjerne disponere bil
  • ha norsk autorisasjon som lege
  • ha kunne snakke og skrive godt norsk
  • ha kjennskap til norsk allmenn medisin

Ringerike ligger midt i smørøyet for friluftsliv, har et rikt kulturliv og er nær både fjell, fly, vann og by. Vi har et aktivt, stabilt og kollegialt fastlegekorps.

Vi tilbyr deg 
  • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
  • tilsetting og lønn etter gjeldende regelverk
Hos oss får du muligheten til å jobbe i en effektiv og spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene.

Søknad

Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke. Fortrinnsrett må begrunnes i søknaden.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).
Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktperson
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95899205
Arbeidssted
Osloveien 1
3511 HØNEFOSS
Søk på stillingen