Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune har ledig fastlegehjemmel nyopprettet fastlegehjemmel ved Haug legesenter. Senteret skal utvides fra et 2 lege til et 3 legekontor. Listelengden er 1000 pasienter.
Hjemmelen er ledig og ønsket oppstart er senest 01.09.2022.
 
Haug legesenter er en velutstyrt og etablert 2-legepraksis som ligger i Haugsbygd, med 5 km. til Hønefoss sentrum. Legesenteret har nye lokaler. Det benyttes WebMed Journalsystem.

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmenn medisin. Det er etablert et nettverk for LIS3 leger under utdanning lokalt.
 
Regelmessig deltakelse ved Ringerike interkommunal legevakt må påregnes. Det er mulighet for å tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.
 
Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges.

Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.
Som interessert søker er du velkommen til å ta kontakt for mer informasjon.
 
Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).
 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Kommuneoverlege Karin Møller, tlf. 958 99 205, mail:  karin.moller@ringerike.kommune.no 

Assisterende kommuneoverlege Ida Bang, mail: ida.bang@ringerike.kommune.no


Fastlege Elina Yandarova, Haug legesenter:  Elina.Yandarova@ringerike.kommune.no


Fastlege Harman Singh, Haug legesenter: legeharman@yahoo.com
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Arbeidssted
Øvre Klekkenvei 53
3514 HØNEFOSS
Søk på stillingen