Vi har ledige 6 og 12 mnd-vikariater for lege i spesialisering.

Den som skal ansettes i stillingene må ha interesse for fagutvikling og pasientsikkerhet, for slik å bidra til et koordinert helsetilbud og bedre samhandlingskompetanse mellom helseforetak og primærhelsetjenesten.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle søkere må søke elektronisk.  Søknader blir vurdert forløpende og aktuelle søkere kan bli kontaktet for intervju før søknadsfristens utløp. 

Arbeidsoppgaver

  • Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav
  • Stillingen inngår i vaktordning
  • Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av pasienter. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatorisk interne og eksterne kurs. Hver lege som deltar i spesialistutdanning får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Det tilstrebes at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid
  • Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden i Medisinsk divisjon. Arbeidssted kan imidlertid endres dersom arbeidsgiver har nødvendig behov for dette, eller dersom dette følger av utdanningsavtalen. Som ferdig spesialist må den ansatte påregne arbeid ved Ski sykehus
  • Du må påregne selv å veilede og undervise annet helsepersonell
  • Som ferdig legespesialist vil du utføre oppgaver du er kvalifisert for og som helseforetaket har behov for å få utført.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
  • Søker må ha gjennomført skandinavisk turnustjeneste/LIS 1
  • Relevant yrkeserfaring vektlegges
  • Gjerne interesse for, og erfaring med forskning

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vil vektlegges
  • Evne og vilje til samarbeid
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gjerne erfaring fra forskning

Vi tilbyr

  • Stort pasientvolum
  • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
  • Internundervisning og veiledning
  • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
  • Mulighet for barnehageplass og bolig
  • Gode velferdstilbud og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Merk: Mottatte søknader på LIS-vikariat vil vurderes fortløpende. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Legearbeidsteamet v/ Linda og Hanne
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90411860
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon,  Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen