Kort om arbeidsgiver
Som fastlege på Namdalseid vil du ha dag-legevakt, den deles mellom legene på kontoret, og samarbeider med Osen og Flatanger ved fravær og annet. Som fastlege pliktes det deltagelse i samkommunal legevakt etter kontortid, ved Midtre Namdal legevakt.Stillingen inneholder også en funksjon som sykeheimslege. 

Kvalifikasjoner 
Formelle krav: 
- Norsk autorisasjon som lege 
- Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1 
- Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering 
- Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål. 
Personlige egenskaper: 
- Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

 Vi tilbyr 
- Gode lønnsvilkår og bonus 
- Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefellesskap 
- Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlige pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle 
- Kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg. 

Annet  
- Rekrutteringstillegg og mulighet for tilrettelegging  
- Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler 
- Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven 
- Kommuneadministrasjon og representanter for fastlegene jobber med å få på plass en god handlingsplan for allmennleger i kommunen. Den omhandler både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med driftsavtaler. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Kontaktperson
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 91171326
E-post: cathrine.o.foras@namsos.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Namdalseid legekontor
Mellomvegen 8
7750 NAMDALSEID
Søk på stillingen