Kort om arbeidsgiver
Fürst er Norges største medisinske laboratorium og ligger på Furuset i Oslo. Laboratoriet har en omfattende diagnostisk aktivitet som inkluderer medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet analyserer prøver hovedsakelig fra fastleger og privatpraktiserende spesialister i hele Norge. Vi utfører celle- og vevsdiagnostikk hovedsakelig innen dermatopatologi, gastroinstinalpatologi, gynekologisk- og urologisk patologi, samt mammapatologi. Vi har godt moderne teknisk utstyr, bl.a. digital patologi.
 
God pasientservice, god kvalitet og moderne laboratoriediagnostikk er kjerneverdier for Fürst. I 1995 ble Fürst akkreditert av Norsk Akkreditering som det første medisinske laboratorium i Norge. I tillegg deltar Fürst i forskning og utvikling i samarbeid med universitetssykehus.
For tiden har Fürst totalt 20 fast ansatte overleger samt 3 leger i spesialisering, herav 9 overleger i patologi.
 
Stillingen rapporterer til medisinsk direktør.
 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for diagnostikk; histologi og ev. cytologi
 • Generell medisinskfaglig rådgivning innen patologi, både eksternt og internt i laboratoriet
 • Medansvar for kvalitetsarbeid og fagoppdatering innen patologi
 • Delta i undervisning av leger og annet personell
 • Samarbeid med patologer, avdelingsledere, teamledere og øvrige avdelinger i Fürst
 • Bidra til forskning og utvikling
 • Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle akkrediteringsomfanget
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, samt spesialistgodkjenning i patologi
 • Erfaring med patologidiagnostikk fra laboratorium med rutinedrift
 • Forskningskompetanse er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Fleksibel, løsningsorientert, utadvendt og omgjengelig
 • Selvstendig, men trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Tydelige ansvarsforhold og korte beslutningsveier
 • Høy faglig standard
 • Moderne laboratorium med en oppdatert instrumentpark
 • En sosial og innovativ arbeidsgiver der medarbeiderne verdsettes
 • Lønn etter avtale

Kun elektroniske søknader. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Fürst Medisinsk Laboratorium
Kontaktpersoner
Navn: Ying Chen
Tittel: Medisinsk direktør
Telefon: 971 83 696
E-post: ychen@furst.no
Navn: Vibeke C. Reiling
Tittel: HR-direktør
Telefon: 920 29 888
E-post: vcreiling@furst.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Furuset
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO
Søk på stillingen