Kort om arbeidsgiver
Det er 2 ledige fastlegehjemler hos Bylegene AS på Jessheim. Listestørrelse henholdsvis 1300 og 1400 pasienter. Bylegene AS er et legesenter med fire fastleger, etablert i 2014. Legesenteret er lokalisert i moderne lokaler sentralt på Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Legesenteret benytter CGM journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.bylegene.no.

Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet i forhold til å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.
Vi tilbyr
Uselektert kurativ allmennpraksis ved Bylegene AS. 
Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med de andre legene ved legesenteret, og det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med legene som slutter.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. 

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen. Aktuelle søkere innkalles til intervju fortløpende.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerliste,  jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.
3. gangs utlysning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Laurence Jary-Vattøy
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47695405
E-post: Laurence.Jary-Vattoy3@ullensaker.kommune.no
Navn: Navdeep Saggar
Tittel: Daglig leder
Telefon: 482 41 344
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Veiberggata 7
2050 JESSHEIM