Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen driftes som selvstendig næringsdrivende. I tillegg tilkommer et individuelt tilskudd jf. temaplan for legetjenester, også kalt "Levangermodellen". Levangermodellen omhandler et individuelt tilskudd til næringsdrivende fastleger. Tilskuddsordningen innebefatter at næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Levanger kommune v/Legetjenesten
Kontaktpersoner
Navn: Merete F. Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.folmoe.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Bergljot Kolkmeier
Tittel: Hjemmelsinnehaver, fastlege
Telefon: 97723979
E-post: berglj-k@online.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Moan legesenter
Moafjæra 8
7606 LEVANGER