Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus Arendal (SSA) har akuttfunksjon for en befolkning på 115 000 innbyggere.

Kirurgisk avdeling har seksjon for gastrokirurgi, urologi og plastikkirurgi. Vi har 5 urologstillinger som dekker urologisk vakt. LIS 2 sjiktet går for tiden 12-delt vakt og dekker uro, gastro og plastikk.  

SSA har gjennom de siste årene utviklet et meget godt tilbud med robotkirurgi innen urologi, som nå også benyttes innen gastro og gynekologi. Itillegg brukes endoskopisk kirurgi i stor grad ved seksjonen ved for eksempel TURP, TURB og URS.

Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gastroentereologisk kirurgi, urologi og plastikkirurgi.

Vi har ledig 1 x 100% fast stilling som overlege - spesialist i urologi. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etniskbakgrunn. Det samme gjelder dersom du har att opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består av postarbeid, poliklinikk og operasjoner
 • 4-delt urologisk vakt 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i urologi, alternativt kirurg som ventes å få spesialistgodkjenning i urologi i løpet av det nærmeste året.
 • Det forventes gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Vi har utfordrende og variert arbeid
 • Godt arbeidsmiljø. Medlemskap i EBU (European Board og Urology)/EAU (European Assosiation of urology) -sertifisering av urologutdannelse (eneste i Norge) 
 • Tradisjon for forskning
 • 2 phD-stipendiater de siste årene
 • Journalsystem: DIPS
 • Ukentlige MDT møter 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Tone Kristin Hansen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 911 07 734
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen