Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Fjellsiden legesenter, Kalfarveien 31, 5018 Bergen. 

Vi kan skilte med sentralt beliggende nyoppussede lokaler i historisk eiendom med nydelig park på Kalfaret. Meget godt miljø med 5 engasjerte kollegaer som alle er spesialist eller i ferd med å ferdigstille spesialisering i allmennmedisin, og ved siden av fastlegejobben bl. a. er engasjert i legevaktsarbeid, forskning, fagutvikling, helsehjelp for papirløse og helserelatert gründervirksomhet. I tillegg har vi 4 dyktige og stabile medarbeidere som til sammen jobber i 3 årsverk.

Vi synes det er viktig med trivsel i arbeidshverdagen, og har bl.a. felles morgenkaffe, smågruppevirksomhet, fagseminar, sommer- og julefest. Gode rutiner for drift av legesenteret med en 100 % ansatt kontorleder som ivaretar mye av daglige driftsoppgaver slik at legene får fokusert på pasientarbeidet.

Vi avholder månedlige styremøter og årsmøte med strategiplanlegging for videre sunn drift. TrinnVis benyttes som styringssystem. Vi gjennomfører brukerundersøkelser, hvor det scores høyt på brukertilfredshet fra våre pasienter, og hvor vi får innspill som implementeres i drift for å ivareta brukermedvirkning.

Det avholdes samarbeidsmøter med hjemmesykepleien, Relis kommer på praksisbesøk og vi bidrar i PraksisNett med data til praksisnær forskning i primærhelsetjenesten. Vi tar i mot medisinstudenter på utplassering og flere av kollegaene er også undervisere på medisinstudiet.

Se også legesenterets hjemmeside www.fjellsiden-legesenter.com
Nå ønsker vi oss en ny fastlegekollega til det flotte teamet vårt på Fjellsiden legesenter. 

Nåværende listelengde er 620 og kan endres etter ønske. Den som overtar har tilgang til legekontor 2,5 dag og dette kan økes til 4 dager per uke om ønskelig. Vi ønsker med dette å legge til rette for størst mulig fleksibilitet og utviklingspotensiale for vår nye kollega. Dersom du fortrinnsvis ønsker å vikariere i hjemmel kan dette også tilrettelegges for.

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav til politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd ved overdragelse som kan søkes på etterskuddsvis
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 367.000/år 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Navn: Alexander Geelmuyden
Tittel: Fastlege
Telefon: 97670714
Arbeidssted
Kalfarveien 31
5081 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image