Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
I forebyggende helsetjeneste er det ledig 60% stilling som lege, med mulighet for inntill 20% vikariat. Lege vil være tilknyttet helsestasjonen og helsestasjon for ungdom, samt være en bidragsyter i kvalitetsarbeidet i skolehelsetjenesten. Legen samarbeider tett med andre yrkesgrupper som helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og psykisk helseteam for barn og unge. Rutinemessige undersøkelser av alle barn skal bidra til å forebygge og identifisere risikofaktorer for utvikling av fysiske og psykiske helseproblemer.

At helsepersonell ved helsestasjonen med ulik kompetanse, erfaring og ulike oppgaver samarbeider om undersøkelsene, bidrar til økt faglig kvalitet og tverrfaglige drøftinger, refleksjon rundt barnet og løpende evaluering. 
Færder kommune tilbyr nye leger god opplæring, veiledning og legger til rette for gjennomføring av spesialistløp. Stillingen kan, om ønskelig, kombineres med andre legestillinger i kommunen.

 Arbeidsoppgaver
 • Foreta konsultasjoner i henhold til helsestasjonsprogrammet 
 • Bistå i medisinskfaglig spørsmål og samarbeide tett med øvrig personale på helsestasjonen 
 • Være en bidragsyter inn i det tverrfaglige samarbeidet og en pådriver i utviklingsarbeid i forebyggende helsetjenester 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og familier
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumentasjon på språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin og helsestasjonsarbeid 
 • Interesse for å jobbe med barn og deres familie 
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid 
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert 
 • Like å jobbe i tett samarbeid med andre instanser
 • Gode norskkunnskaper og samfunnskunnskap
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Engasjerte kollegaer med høy fagkompetanse
 • Et trivelig arbeidsmiljø, med sentrale verdier som trygghet, raushet og høy faglig kvalitet
 • Tilrettelegging for å gjennomføre spesialisering
 • Muligheter for å være delaktig i utviklingsarbeid
 • Arbeid på dagtid
 • Lønn etter avtale 
Annet:
For ansettelse i stillinger hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting,jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elin Nordstrand Jakobsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 916 20 590
E-post: elin.jakobsen@faerder.kommune.no
Navn: Grethe Arnegård Cederkvist
Tittel: Leder forebyggende helsetjenester barn og unge
Telefon: 906 67 663
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Helsestasjonen
Tinghaugveien 16
3140 NØTTERØY
Søk på stillingen