Kort om arbeidsgiver

Utdanningsstilling ledig fra 01.09.2022 (ved evt. ansettelse av intern søker kan det bli ledig LIS vikariat)

Nevrologisk avdeling SØ har 31 senger fordelt på 18 senger slagenhet og 13 senger generell nevrologi, samt nevrologisk poliklinikk og dagavdeling. Vi har ansvar for nevrologiske tjenester for befolkningen i hele Østfold, samt Vestby kommune, til sammen en befolkning i overkant av 300.000. Ca. 90 % av innleggelsene ved nevrologisk avdeling er øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har for tiden 13 leger i spesialisering, 11 overleger og i tillegg spesialist i klinisk nevrofysiologi. Avdelingen behandler akutt hjerneslag med trombolyse, og utfører doppler halskar og transkraniell doppler av intracerebrale kar. Vår slagenhet inkluderer tverrfaglig samarbeid med fast tilknyttede fysioterapeuter og ergoterapeut. Vi utfører kontroll og justering av DBS, samt etterfylling av Baklofenpumpe og justering av VNS. Dagavdelingen har sykepleierdrevet poliklinikk med hovedfokus på MS, Parkinson og hjerneslag. Her utføres også behandling med botulinumtoksin. Klinisk nevrofysiologisk laboratorium med egen nevrofysiolog utfører bl.a. EEG, EMG, nevrografi og evoked responses. Avdelingen har de siste årene hatt en betydelig økning av sin forskningsaktivitet. Vi har per dags dato to leger med PhD og tre PhD-kandidater.

Sykehuset Østfold er et nytt og moderne sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Her kan vi blant annet glede oss over et nytt digitalt PET-senter, 3-Tesla MR i tillegg til noen av Europas mest moderne IKT-systemer. Dette har ført til at SØ, som et av to sykehus i Norden, har blitt vurdert til nivå 6 (skala 1-7) på den anerkjente EMRAM skalaen for modenhet i kliniske datasytemer i sykehus.

Arbeidsoppgaver

 • Primærvaktsystem med tilstedevakt
 • Akutt nevrologi, postarbeid, poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra nevrologi vektlegges
 • fullført LIS 1 tjeneste

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til god kommunikasjon
 • Faglig dyktig og engasjert til å videreutvikle fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å tåle hyppige, travle vakter
 • God til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt sosialt og faglig miljø med dyktige medarbeidere på alle nivåer
 • Lege i spesialisering 3 stilling (innen nevrologi)
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Stefi Fjeld
Tittel: Assisterende avdelingssjef
Telefon: 958 61 932
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen