Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset søker deg som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til 100 % fast stilling som overlege. Ideelt for deg som ønsker å prøve ut et liv på Helgelandskysten, og ønsker en stilling uten vaktbelastning. Mulighet for deltidsstillinger ned til 50 %.

Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, faglig entusiasme og utstrakt samarbeid mellom avdelinger. Vi er opptatte av at du trives og engasjeres av jobben din, men også at du finner deg til rette på fritiden. Derfor ønsker vi å vite hva som engasjerer deg faglig og privat, slik at vi kan legge til rette for deg på begge arenaene. Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten ved foten av fjellkjeden De syv søstre og er en liten by med gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Som trafikknutepunkt for ytre Helgeland har den daglige hurtigruteanløp og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner inkludert Bodø. Det går buss til jernbane i Mosjøen. Flyplassen ligger rett utenfor byen, med daglige flygninger til og fra Trondheim og Bodø. Det er unike muligheter for fritidsopplevelser på Helgelandskysten.

Seksjonen har sengepost og poliklinikker og er utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. Rehabilitering sengepost behandler i hovedsak pasienter med nevrologiske tilstander. Hjerneslagpasienter overflyttes til oss fra akuttenheter sub-akuttfase. Andre pasienter har funksjonstap etter langvarige og alvorlige forløp i sykehus. Ambulant rehabiliteringsteam (ART)bidrar med å koordinere og sikre pasientens behov i overgang til primærhelsetjenesten. Tverrfaglig rehabiliterings -poliklinikk, som også inkluderer en del av "pakkeforløp" for hjerneslagrammede.

Enhet for fysikalsk medisin består av HelseIArbeid-senter og poliklinikk for diagnostikk og vurdering av pasienter med smertetilstander i muskel-skjelett. Det arrangeres egne rehabiliteringstiltak/mestringskurs. Enheten registrerer pasienter i Norsk Nakke- og Rygg-register, og deltar nå i et større forskningsprosjekt (multisenterstudie). Ønsker du å vite mer om våre enhetre og muligheter?  Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon! Vi har tett og godt samarbeid mellom leger, tverrfaglige personale og enhetsledere. Vi planlegger nå en videre utvikling av enheten, og våre spesialister vil få stor faglig innflytelse. Vi har 4 overlegestillinger og 1 LIS 3 stilling. Arbeidstid er 40 timer per uke på dagtid. Tverrfaglige team har lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pleiepersonell, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog. Det planlegges inn ressurs fra nevropsykolog. HiA poliklinikken har fagressurs fra NAV og psykiatri. Vi har gode arbeidsmiljø med fine muligheter for faglig og personlig utvikling.

Sykehuset er i en utviklingsfase, og hovedsykehuset på Helgeland er vedtatt plassert i Sandnessjøen og omegn.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid i tverrfaglig team, pasientvurdering, utredning og rehabilitering i vår avdeling og poliklinikker.
 • Vurderinger av henvisninger og planlegging av inntak.
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Deltagelse i intern- og regional undervisning
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Rådgivende lege til Ambulant rehabiliteringsteam.
 • Samhandling med pårørende, andre avdelinger og primærhelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Du har spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering.  
 • Erfaren LiS kan også søke, da du kan være aktuell for konstituering som overlege.
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Du har gjerne god EPJ/IKT-kompetanse, og god evne til å sette deg raskt inn i systemer.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du er strukturert, løsningsorientert og liker å ta ansvar.
 • Du er fleksibel og samarbeider godt med pasienter, pårørende og øvrig personale
 • Du er faglig engasjert og ønsker å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • God mulighet for personlig og faglig utvikling, inkludert kurs og tid til fordypning.
 • For rett søker med ønske om det:  mulighet for tilrettelegging for pendling og/eller annen stillingsstørrelse
 • Tid til helhetlig tilnærming til pasienter og pårørende.
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Kort vei fra arbeidsplass til bolig og fritid i naturskjønne omgivelser på ytre Helgeland
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Merete Martinsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91860276 / 75065303
E-post: Ann-Merete.Martinsen@helgelandssykehuset.no
Navn: Kristin Sakshaug
Tittel: Overlege FMR
Telefon: 97013721 / 75065303
E-post: ksaks@online.no - Kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Rehabilitering, Medisinsk klinikk Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen