Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset søker deg som er lege som ønsker å spesialisere deg innen fysikalsk medisin og rehabilitering, til fast stilling i 100 %. Mulighet for
deltidsstilling ned til 50 %. Erfaren LiS3 kan være aktuell for konstituering
til overlege.

Fin mulighet for deg som er lege og som ønsker faglig erfaring i sykehus som del av sin utdanning. 

Ønsker du en
periode med arbeid på dagtid uten vakt? Kanskje har du behov for en periode med
tid til fokus på helheten i tilbud til pasienter? Eller du er interessert i tverrfaglig
samarbeide?

Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, faglig entusiasme og utstrakt
samarbeid mellom avdelinger. Vi er opptatte av at du trives og engasjeres av jobben din, men også at du finner deg til rette på fritiden. Derfor ønsker vi å vite hva som engasjerer deg faglig og privat, slik at vi kan legge til rette for deg på begge arenaene. Det er unike muligheter for fritidsopplevelser på Helgelandskysten. Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre, og er en liten by med gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Som trafikknutepunkt for ytre Helgeland har den daglige hurtigruteanløp og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner inkludert Bodø. Det går buss til jernbane i Mosjøen. Flyplassen ligger rett utenfor byen, med daglige flygninger til og fra Trondheim og Bodø. 

Seksjonen har sengepost og poliklinikker, og er utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabiliteringRehabilitering sengepost behandler i hovedsak pasienter med nevrologiske tilstander. Hjerneslagpasienter overflyttes til oss
fra akuttenheter i sub-akuttfase. Andre pasienter har funksjonstap etter
langvarige og alvorlige forløp i sykehus. Ambulant rehabiliteringsteam (ART)
bidrar med å koordinere og sikre pasientens behov i overgang til
primærhelsetjenesten. Tverrfaglig rehabiliterings poliklinikk som også inkluderer en del av anbefalt "pakkeforløp" for hjerneslagrammede.

Enhet for fysikalsk medisinsk består av HelseIArbeid-senter og poliklinikk for diagnostikk og vurdering av pasienter
med smertetilstander i muskel-skjelett. Det arrangeres egne
rehabiliteringstiltak/mestringskurs. Enheten registrerer pasienter i Norsk
Nakke- og Rygg-register, og deltar nå i et større forskningsprosjekt
(multisenterstudie).
Ønsker du å vite mer om våre enheter og muligheter?  Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon! Vi har tett og godt samarbeid mellom leger, tverrfaglige personale og
enhetsledere. Vi planlegger nå videre utvikling av enhetene, og våre
spesialister vil få stor faglig innflytelse og påvirkningsmuligheter. Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS 3 utdannings-stilling. Arbeidstid er 40 timer per uke på dagtid. Tverrfaglige
team har lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pleiepersonell, logoped,
sosionom og ernæringsfysiolog. Det planlegges inn ressurs fra nevropsykolog i
sengepost. Ved HiA deltar fagressurs fra NAV og psykiatri.  Vi har gode arbeidsmiljø med fine muligheter
for faglig og personlig utvikling.  Vi har kultur for god oppfølging av LiS. Stillingen passer svært godt for leger i allmennpraksis som trenger sykehuserfaring eller en periode
med faglig videreutdanning. Arbeid hos oss gir innføring i helhetlig tilnærming
til pasienter og utstrakt samarbeid med andre avdelinger i sykehus og
primærhelsetjeneste, noe som gir verdifull erfaring og kompetanse til alle
spesialiteter. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid med vurdering, utredning og rehabilitering av pasienter i vår sengepost og poliklinikker
 • Delta i intern- og regional undervisning
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Delta i utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Samhandling med pårørende, andre avdelinger ved sykehuset og primærhelsetjeneste,
 • Følge utdanningsplan for LiS i vår avdeling, inkludert anbefalte kurs, veiledninger og supervisjon fra overlege (gjelder lege som har fullført LiS1.
 • For LiS 3 som allerede har erfaring, kan det bli aktuelt med  konstituering til overlegestilling. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • For tellende tjeneste i LiS 3 stiling: Godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1. Egnede søkere uten dette kan bli tatt i betraktning til vikariat, og oppfordres også til å søke.
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig, i forhold til det arbeidet krever.
 • Du har gjerne god EPJ/IKT-kompetanse, og evne til å sette deg raskt inn i nye system. 

Personlige egenskaper

 • Du kan samarbeide godt med pasienter, pårørende, andre avdelinger og vårt tverrfaglige  personale.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon
 • Du er strukturert, fleksibel, læringsvillig og løsningsorientert.
 • Du har stor faglig interesse og engasjement.  

Vi tilbyr

 • Spennende og komplekst fagfelt i stor utvikling, med mulighet til å utvikle bred kompetanse og kliniske ferdigheter i sykehus som del av din lege-utdanning
 • Tilrettelegging for personlig og faglig utvikling
 • Passer godt for deg som har interesse for tverrfaglig og helhetlig tilnærming til pasienter
 • Arbeid i sykehus uten helge-arbeid eller vaktbelastning.
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Tilpasset arbeidstid til pendlere, og mulighet for deltidsstilling ned til 50 % hvis ønskelig.
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Kort vei fra arbeidsplass til bolig og fritid i naturskjønne omgivelser på ytre Helgeland
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Tiltredelse etter avtale Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler  Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Merete Martinsen
Tittel: Enhetsleder FRM
Telefon: 91860276 / 75065172
E-post: Ann-Merete.Martinsen@helgelandssykehuset.no
Navn: Kristin Sakshaug
Tittel: Overlege FRM
Telefon: 97013721 / 75065303
E-post: ksaks@online.no - Kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Rehabilitering, Medisinsk klinikk Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen