Kort om arbeidsgiver
Kommunen har 10 fastlegehjemler fordelt på tre legesentra.

Ved begge legesentrene vil det bli gitt tilskudd til gjennomføring av ALIS3 under forutsetning av at kommunen mottar tilskudd til ALIS-avtale. 

Ved legesenteret Listalegene A/S er det ledig fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste med ca. 990 pasienter. Tiltredelse: snarest. Ved legekontoret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler og  2,4 årsverk med helsesekretærer.

For nærmere orientering om Listalegene A/S  kontakt fastlege Randi Hansen på tlf 47389261 eller mail: randi.hansen@vabb.no 


Ved Farsund legesenter er det ledig fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste med ca. 700 pasienter. Tiltredelse: Etter avtale. Stillingen er i utgangspunktet fastlege som næringsdrivende og overdragelse av fastlege praksis.  Ved legekontoret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler, en LIS1 og 2,6 årsverk med helsesekretærer.

For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412 eller mail: johannesmaubach1983@gmail.com.
Her finner du mer informasjon om Farsund legesenter: https://farsund-legesenter.no


Arbeidsoppgaver
 • Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Farsund kommune har avtale med vikarbyrå ved dekning av legevakt, men med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt ved behov
 • Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt  eller påbegynt
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt
Personlige egenskaper som vektlegges
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlig egnethet vil bli vektlagt.


I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. 

Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00 / 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Navn: Johannes Maubach
Tittel: Fastlege
Telefon: 99165412
E-post: johannesmaubach1983@gmail.com
Navn: Randi Hansen
Tittel: Fastlege
Telefon: 47389261
E-post: randi.hansen@vabb.no
Arbeidssted
Brogaten 7
4550 FARSUND