Lovisenberg Omsorg er ansvarlig for driften av Paulus sykehjem.

Paulus Sykehjem ligger øverst på Grünerløkka, og bygget ligger naturlig integrert i et boligfelt med en blomstrende, avskjermet indre gård og sansehage hvor både beboere, ansatte og pårørende kan møtes. 

Med fokus på hvert individ ønsker stolte ansatte å tilrettelegge og opprettholde beboernes interesser. Lovisenberg Omsorg er stolt bærer av arven etter Cathinka Guldberg og dette synliggjøres også i våre kjerneverdier kvalitet, nestekjærlighet, handlekraft og fellesskap, dersom dette er verdier du kjenner deg igjen i kan du være den rette kandidaten for oss.

Du må trives i et travelt, men hyggelig arbeidsmiljø og ha et engasjement i eldreomsorgen. Videre skal du bidra til at våre sykehjemsbeboere har et godt liv ut fra sine forutsetninger. Som lege på Paulus sykehjem vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag med mulighet til å påvirke satsingsområder og vår fagutvikling. Vi arbeider tverrfaglig og har beboernes behov i fokus.

Vi ønsker oss modige og positive medarbeidere som vil være med å skape den gode dagen ved sykehjemmet. Paulus sykehjem søker nå lege som ønsker å arbeide hos oss som sommervikar i uke 28, 29 og 30. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar
 • Journalansvarlig
 • Rådgiver for ledelsen ved sykehjemmet
 • Veiledning og undervisning av medarbeidere
 • Samarbeid med pårørende
 • Oppfølging og behandling av beboere
 • Delta i kvalitets og utviklingsarbeid
 • Deltagelse i Lovisenberg Omsorgs legenettverk
 • Tverrfaglig samarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon
 • Du må være spesialist eller i et spesialiseringsforløp
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra lignende type arbeid
Personlige egenskaper
 • Du er ansvarlig og grundig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Covid-19-vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i helhetsvurderingen av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus under rekrutteringsprosessen. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål knyttet til dette, men dersom man ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus, vil søker bli ansett som uvaksinert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Som ansatt har du muligheten til å påvirke egen arbeidstid i samarbeid med din leder. 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og høyt faglig nivå
 • Dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse  
 • Internundervisning og mulighet for kompetanseøkning 
 • Spennende pågående prosjekter
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Et sykehjem som tør å tenke annerledes med korte beslutningsveier
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lovisenberg Omsorg
Kontaktperson
Navn: Lillian Charlotte Tømmerås
Tittel: Daglig leder
Telefon: 99700330
Arbeidssted
Sannergata 1
0557 OSLO