Kort om arbeidsgiver

Blakstad psykiatriske sykehus
Blakstad er et av Norges største sykehus for behandling av psykiske lidelser. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser, og egen døgnseksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). Medarbeidere på Blakstad er avdelingens viktigste ressurs. Hos oss er det sentralt at alle ønsker å spille på lag og at man møter hverandre med åpenhet som unike og ansvarlige medarbeidere.

Vi har nå ledig vikariat for lege i spesialisering i psykiatri ved BET-Seksjonen. Vikariatet har varighet på 12 måneder, og ønsket oppstart er 1.september 2022.

BET-Seksjonen
Basal Eksponeringsterapi (BET) er en transdiagnostisk behandlingstilnærming som baseres på at psykiske helseproblemer oppstår og vedlikeholdes som følge av unngåelse av utfordrende og smertefulle tanker og følelser. BET er i WHO's nye veileder for psykisk helsevern presentert som et personsentrert, rettighetsbasert, recoveryorientert behandlingstilbud. Mennesker som tas imot til BET-døgnbehandling er sterkt preget av alvorlige og psykiske helseutfordringer og stor funksjonssvikt. De har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser eller omfattende behandlingsforsøk, og at ingen av behandlingsformer ser ut til å ha noen merkbar eller varig effekt.

Autonomi er det overordnede målet i behandlingen. Mennesker som strever inviteres i BET til å velge bort vanemessig unngåelse, og møte livets utfordringer med aksept som primær mestringsstrategi. BET-Seksjonen samarbeider tett med FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus. En rekke vitenskapelige publikasjoner basert på arbeidet ved BET-seksjonen viser at BET både kan bidra til at mennesker som lenge har slitt med psykiske helseutfordringer får seg et mer normalt liv, at denne behandlingen hjelper mennesker til å bruke mindre medisiner og til at bruk av tvang i behandling blir sterkt redusert.

BET-Seksjonen er et fagmiljø med sterkt fokus på utvikling av ferdigheter i møte med pasienter, kolleger, pårørende og samarbeidspartnere. Alle medarbeidere i BET har sin egen Dynamisk Kompetanseplan (fagutviklingsplan). Seksjonen består av 6 sengeplasser og har ca. 20 årsverk, ca. 14 i turnus.

LIS-legens oppgaver og muligheter
LIS på BET deltar i ulike tverrfaglige fora internt på seksjonen, i samarbeidsmøter med eksterne aktører, har individuelle psykoterapeutiske møtepunkt med pasientene og samtaler med pasientene om tilpasning av medisinering og gjør vurdering av somatiske tilstander.
Det forutsettes ikke at nyansatt LIS-lege har forkunnskaper om metoden, men at hen er interessert i autonomifremmende behandling og i å jobbe med en metode der det psykoterapeutiske arbeidet står i forgrunnen. Det vil bli gitt opplæring i metoden gjennom feedbackbasert kollegaveiledning og gjennom individuell veiledning. 

For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt:

 • Fullverdig tellende tjeneste innenfor fagfeltet i den avtalte perioden
 • Individuelle tjenesteplaner med muligheter for å delta i vaktordning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt   

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre
avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som
ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller
hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har
samarbeidsavtale med. 

 Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Ferdig med hele LIS1 tjenesten
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø 
 • Høyt faglig nivå 
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Mulighet for deltakelse i etablert vaktordning
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Vestre Viken HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Peggy Lilleby
  Tittel: Overlege
  Telefon: 95875826
  E-post: Peggy.Lilleby@vestreviken.no
  Navn: Magnus Karlsen
  Tittel: Sykehusoverlege
  Telefon: 40060777
  E-post: magnus.karlsen@vestreviken.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken
  Strandveien 35
  1392 Vettre
  Mer om arbeidsgiver

  Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image