Kort om arbeidsgiver
Virkeområdet for enhet helse er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste, kommunefysioterapeut, ergoterapeut og forebyggende helsearbeid og miljørettet helsevern. Barnevern, krisesenter og legevakt er tjenester som utføres via vertskommunesamarbeid.
Krav til kompetanse:
 •  Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
 •  Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 •  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 •  Du må ha kjennskap til norsk helsevesen
Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner 
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig engasjement 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt  
Vi tilbyr:
 • Alternativ arbeidstidsordning
 • Kommunen tilrettelegger for et spesialiseringsforløp for leger uten spesialisering
 • Et veldrevet, velutstyrt kontorfellesskap i lyse og trivelige lokaler
 • Dyktige og stabile medarbeidere 
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • 1 uke ekstra ferie per år
 • Kommunal vaktbil under legevakt
Er du nysgjerrig på hva som skjer i Alvdal og om dette kan være plassen for deg, så klikk deg inn på denne lenken:
Hva skjer i Alvdal? (opplevalvdal.no)
 
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.
Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.
Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.
I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alvdal kommune
Enhet Helse
Kontaktperson
Navn: Susanne Raabe
Tittel: Enhetsleder Helse
Telefon: +4747791567
E-post: susanne.raabe@alvdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Alvdal kommune
Gjelen 3, 2560 Alvdal
2560 ALVDAL
Søk på stillingen