Kort om arbeidsgiver

Om KPS/SIFER Nord
SIFER/KPS Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Tromsø. KPS/SIFER Nord har som oppgave å styrke forskning, fagutvikling og opplæring innen sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri i relevante miljøer i Nordland, Troms og Finnmark, med siktemål om å bedre tjenestetilbudet for pasienter og brukere. KPS/SIFER Nord danner sammen med KPS Midt-Norge, KPS Vest-Norge og KPS Sør-Øst et nasjonalt kompetansesenternettverk innen rettspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og fengselspsykiatri. Når det gjelder klinisk arbeid er KPS/SIFER Nord regionalt ansvarlig (Helse Nord) for prosjektene: Det finnes hjelp, et behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn (se detfinneshjelp.no) og BASIS, et behandlingstilbud til seksuallovbruddsdømte som ansees å ha høy risiko for nye lovbrudd (se sifer.no/basis). I tillegg er SIFER Nord ansvarlig for det polikliniske spesialisttilbudet i psykiatri til Tromsø fengsel. 

Tvangsforsk er et nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i psykisk helsevern ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Tromsø. Tvangsforsk arbeider bl.a. med styrkning av forskning og forskerkollektivet på feltet, forskningsrådgivning, bygging av nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, fagutvikling og kunnskapsformidling.  

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en lege som er spesialist i psykiatri eller rus/avhengighetsmedisin, alternativt sosialmedisin, allmennmedisin eller barne- og ungdomspsykiatri. Leger med annen relevant bakgrunn kan komme betraktning. Søkere med forskningsbakgrunn/-interesse og eventuelt phd vil bli foretrukket. God kjennskap til psykiskhelsevernloven og DIPS vil være en fordel.

Utdanningsretning:

 • psykiatri
 • medisin
 • rusmedisin

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en ansvarsbevisst, positiv og engasjert kollega
 • Du må være selvstendig og nøyaktig med god arbeidsmetodikk
 • Du må være fleksibel i henhold til arbeidsoppgaver og evnen til å takle periodevis høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeidsevne og kombinasjonsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i utvikling
 • Mulighet for kurs og egen kompetanseheving
 • Mulighet for egen forskning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid / Dagarbeid
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Erlend Bugge
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40510007
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø