Kort om arbeidsgiver

Seksjon for lungesykdommer er organisert i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og opptaksområdet tilsvarer tidligere Vestfold fylke med 250 000 innbyggere. Seksjonen består av sengepost med 20 senger fordelt på 3 visittgrupper, poliklinikk, og laboratorier for respirasjonsfysiologi og ergospirometri, og for bronkoskopi og endoskopisk bronkial ultralyd. I tillegg har seksjonen visitt- og fagansvar for Medisinsk overvåkingsenhet, MOV, med 8 senger. Vi har årlig ca 3000 døgnopphold og 7000 polikliniske konsultasjoner. Det er etablert et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten som heter KOLS-mappen og eKOLS med hjemmemonitorering.

Seksjonen har 8 årsverk overlegestillinger og 5 LIS-stillinger, og vi har PhD-kompetanse og pågående forskning på PhD-nivå.

Vi søker nå etter en overlege i lungesykdommer til fast stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Overlege ved seksjon for lungesykdommer har i samarbeid med øvrige overleger hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon, i akutt avklaringspost og ved medisinsk overvåkingsenhet. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og tilsynsvirksomhet ved andre seksjoner. Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon og veiledning av LIS, samt å bidra i internundervisningen og i kvalitetsarbeid. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i lungesykdommer
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste   
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Kan arbeide både selvstendig og tverrfaglig i team
 • Er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og fleksibel 
 • Motiveres av å forbedre helsetjenester
 • Motiveres av god kommunikasjon både med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Håndterer høyt arbeidstempo             

  Vi tilbyr

  • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner
  • Gode muligheter for å delta i kvalitetsforbedring, fagutvikling, undervisning og forskning

  Vi ber søkere oppgi minst 2 referanser.

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktperson
  Navn: Susanne Monica Prøsch
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 91890093
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Lungeseksjon, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3116 Tønsberg