Kort om arbeidsgiver

Interessert i psykosefeltet?

Poliklinikken Konnerud, FACT-og psykoseteamet (FACT-2), søker etter en lege med interesse og kompetanse på pasienter med psykoseproblematikk og andre alvorlige psykiske lidelser.

Legen hos oss vil ha oppgaver knyttet til både individuell psykoseoppfølging og FACT-oppfølging av pasientene våre. Vi er også i prosess med å reetablere TIPS (Tidlig Intervensjon ved Psykose) hos oss høsten-22. 

FACT-2 teamet består av 2 overleger, 1 LIS-lege, 1 psykologspesialist, 2 psykologer og 6 psykiatriske sykepleiere. Individuell jobbstøtte (IPS) og NAV-los er integrert i teamet, og vi er i en god prosess med å etablere et tett og tillitsfullt samarbeid med kommunene i vårt opptaksområde.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Vi jobber arenafleksibelt, der vi står fritt til å behandle pasientene hjemme, i våre lokaler eller møte pasientene på annet egnet sted. Pasientmålgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidige funksjonsvansker. Muligheten for å yte tjenester nært der pasienten oppholder seg i et tett og systematisk samarbeid med kommunehelsetjenesten gir oss unike muligheter for å tilpasse behandling og oppfølging. Hos oss har vi tid til å bli kjent med pasientene og tilby de langvarig behandling og oppfølging med en fleksibel poliklinisk tilnærming. 

Oppfølging og vurderinger av pasienter på tvang er en del av samfunnsoppdraget vårt. TPH-arbeid fordeles for tiden på alle psykiatere i avdelingen for å sikre at psykiater får en variert arbeidshverdag, med et makismalt antall pasienter på tvang som hver psykiater følger. Vi er også opptatt av fagutvikling og utvikling av fremtidens helsetjenester hos oss. Dette året utvikler vi bl.a et eget utredningsverktøy for psykose, vårt eget digitale flytskjema for pasientforløp, implementering av PANSS, forbedringsarbeid i voldsrisikovurderinger og sertifisering av psykologer med EASE-kompetanse og HCR-20. Vi har ukentlige seksjonsmøter og drøftingsmøter for leger og psykologer for å sikre forankring og god faglig praksis.

Det er viktig for oss at pasientene møter en trygg, tillitsfull og engasjert overlege. Vi håper du er den personen og at du har lyst til å være med å bygge videre på fremtidens helsetjenester.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat og mer informasjon om stillingen. 

Litt om Drammen DPS og Poliklinikken Konnerud:

Drammen DPS er et distrikt-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum 1,2 og 3 ligger i Drammen sentrum.   Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud består av 2 FACT-team og et akutt-tea


Arbeidsoppgaver

 • Spesialist-og legevurderinger individuelt og i drøftingsmøter i teamet og med kommunene
 • Individuelle vurderinger, utredning og behandling av psykosepasienter 
 • Vurderinger og kontrollundersøkelser av pasienter underlagt TPH
 • Medisinskfaglig ansvar for medikamentell behandling
 • Bistå i dialog med samarbeidspartnere våre
 • Veiledning til LIS 
 • Rettighetsvurderinger, inntaksarbeid ved ø
 • Deltagelse i hjemmevaktordning i Drammen DPS, for tiden 12-delt
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med godkjent spesialisering i psykiatri. LIS i slutten av spesialiseringsforløpet kan gjerne søke
 • Kunnskap om psykisk helsevern, nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper     

Personlige egenskaper

 • Høy ansvarsbevissthet med evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • Interesse for arbeid med psykosepasienter i målgruppen
 • Nytenkende og fleksibel med ønske om å bidra med innovative løsninger i seksjonens endringsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt       

Vi tilbyr

 • Muligheter til å påvirke og utvikle tjenestetilbudet og egen fremtidig arbeidsplass
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring, med tett veiledning ved behov. 
 • Tett samarbeid i legegruppen på tvers av team og seksjoner med bl.a ukentlige felles legemøter for LIS og overleger ved Drammen DPS
 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, trygghet og god kollegastøtte

Poliklinikken Konnerud holder til i nye lokaler, samlokalisert med FACT-teamene og døgnseksjonen,  flott beliggende på Konnerud i nærheten av offentlig kommunikasjon, 10 min busstur fra Drammen Sentrum.

Lønn etter avtale

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Navn: Marie Kraugerud Rustadbakken
Tittel: Seksjonsleder/psykiater
Telefon: 992 32 203
E-post: makrau@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS, Poliklinikken Konnerud, FACT
Torsbergveien 20
3032 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image