Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du klar for nye utfordringer og ønsker å jobbe i et foretak som er under stor utvikling innen patologi? Da er Helse Fonna Haugesund sjukehus den rette plassen for deg.

Patologi er ein del av Avdeling for laboratoriemedisisn ved klinikk for medisinske tenester og beredskap i Helse Fonna.
Avdelinga består av 4 fagområder og inkluderer 6 laboratorier. Vi har flotte lokalar i nybygget på Haugesund Sjukehus.
For tida har vi fem patologer, ti bioingeniører og to sekretærer.
Heile legegruppa fungerer som et fagligteam med varierende grad av subspesialisering. 

Molekylærdiagnostikk og ny sekvenseringsteknologi i samanheng med persontilpassa medisin er planlagt og prosjektet er i gang. Avdelinga skal starte med obduksjonstenester i vårt nedslagsfelt i tillegg til å starte prosessen for å søkje godkjenning som utdanningsinstitusjon for legar i spesialisering innan patologi.

Vi ynskjer ikkje henvendingar frå rekrutteringsbyrå. 

Arbeidsoppgåver

 • Delta i alle delar av den diagnostiske verksemda ved patologi
 • Bidra til ei god informasjonsflyt og fagleg interaksjon mellom andre einingar
 • Kliniske møter og generelt utviklings- og kvalitetsarbeid er også en del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i patologi, LIS som har kort tid igjen til spesialitet kan også søke. 
 • Bred erfaring i patologifag (både histologi og cytologi) er en fordel 
 • Gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk både skriftlig og muntlig

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidreg positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø.
 • Du arbeider godt både sjølvstendig og i team 
 • Å vere personleg eigna vil vektleggjast

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med fokus på fagleg utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Faglig og teknologisk utvikling
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Marius Bagdonas
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41647859
E-post: marius.bagdonas@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Patologi, Helse Fonna HF
Karmsundsgt. 120
5528 HAUGESUND