Det dreier seg om et korttids vikariat 100 % fra 1.7.2022 til 17.7.2022, med mulighet for forlengelse noen måneder.

Det er en solopraksis som i all hovedsak omfatter langtidsterapier, traumer, bipolare lidelser, depresjon, angst, neurasteni mm.

Kontoret ligger sentralt i Hamar. Det er handicaptilpasset, bra parkering, heis og eget venterom. Stort lokale med behandlingsbenk, seng og stoler. Psykbase datasystem. Pc og skriver/fax.
Driftstilskudd klasse 1.

Krav til søker: Snakke og forstå godt norsk, voksenpsykiater, gjerne traumeutdannet .Oppfølging av pågående pasienter. Avtale med Helfo for refusjon må ordnes.

Kontaktperson : Emma Margrethe Kjølseth, telefon: 926 33 669/e-post: emmamarg@online.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Emma Margrethe Kjølseth
Tittel: Psykiater
Telefon: 926 33 669
E-post: emmamarg@online.no
Arbeidssted
Grandsenteret
Torggt 1
2317 HAMAR