Kort om arbeidsgiver

Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!
 

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon døgnbehandling i Lovisenberggata 4 og Seksjon psykiatrisk legevakt i Storgata 40.

Vi har ledige stillinger på Seksjon allmenpsykiatrisk poliklinikk og  Psykosepoliklinikken. Det er ledig vikariater og faste stillinger med tiltredelse 1.9.22. 

Er du allmennlege og trenger erfaring fra psykiatri oppfordrer vi også deg til å søke.

Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdetjenester for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale tjenester innen klinikkens tre fagområder. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning. 

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten psykiatri.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet. Det er ikke vakttjeneste for LIS ved Nydalen DPS utover vanlig arbeidstid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Hyggelig arbeidsmiljø

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete J. Sølvberg Larsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23023300
E-post: grjlar@ous-hf.no
Navn: Christine Therese Bull Bringager
Tittel: Seksjonleder
Telefon: 23023300
E-post: uxchng@ous-hf.no
Arbeidssted
Nydalen DPS, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus 
Kirkeveien 166
0450 Oslo