Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Poliklinikken i Kristiansand har følgende stillinger ledige:
1 x 100 % fast stilling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.
2 x 100 % vikariat stillinger for lege i spesialisering. Vikariatene har ett års varighet. Tiltredelse etter avtale.

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri.
Hele spesialiseringen vil bli gjennomført ved Sørlandet sykehus.

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 31 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken er delt inn i 3 team som har ansvar for hvert sitt geografiske området i Vest-Agder. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten  
 • Lege i spesialisering arbeider i tverrfaglig team
 • Den som ansettes må være fleksibel i forhold til endring av oppgaver ved behov 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3 , leger som venter på LIS1 kan også søke
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Betalt spesialisering i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Arbeidstid på dagtid
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lise Bjørnsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 938 13 633
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk Kristiansand, Sørlandet sykehus
Egsveien 100
4615 Kristiansand