Kort om arbeidsgiver
Er du ferdig med LIS 1 nå i august ? Søknader blir behandlet fortløpende. 

Alle legene i kommunen arbeider på ett fastlegekontor lokalisert på Rjukan. Dette gir en felles base og et godt fagmiljø selv om deler av tjenesten til daglig foregår ute i andre allmennmedisinske oppgaver slik som på sykehjem eller på utekontor. Kommunen har siden starten av fastlegeordningen hatt en aktiv rolle i driften av legetjenesten og legekontoret er kommunalt drevet. Hovedmål har hele tiden vært stabilisering gjennom gunstige arbeidsforhold og avtaler. Kommunen har en fleksibel ansettelsesmodell med ulike stillingskategorier som inkluderer både næringsavtaler og fastlønn. Kontoret har et godt lokalt faglig nettverk med jevnlig legemøter og faglig diskusjon mellom kollegaer. Kontoret har for tiden 5 spesialister i allmennmedisin.

ALIS stillingen er tilknyttet ett større 8-legekontor som er lokalisert på Rjukan. Det er i tillegg LIS1 ved kontoret. Hovedvekten av stillingen er tiltenkt kurativ praksis, men andre allmennmedisinske oppgaver vil også tilknyttes som en vesentlig del av stillingen. Kommunen har en aktiv rolle i drift av hele legetjenesten og kan legge tilrette for ulik tjeneste slik at alle læringsaktiviteter kan dekkes. Det er avtale med lokalt helseforetak som gir mulighet for sykehustjeneste for de som trenger det. Kontoret har et godt lokalt faglig nettverk med jevnlig legemøter og faglig diskusjon mellom kollegaer. Kontoret har for tiden 5 spesialister i allmennmedisin og du vil få tildelt en av disse som din veileder. Supervisjon er et felles ansvar for alle legene og gir deg et stort faglig miljø å spille på.
 
Informasjon om Rjukan og Tinn: https://express.adobe.com/page/jBcGQwNnXulDE/

Arbeidsoppgaver
 • kurativ virksomhet
 • andre allmennmedisinske oppgaver 
Ønskelige kvalifikasjoner:
 • norsk autorisasjon som lege
 • gode norskspråklige ferdigheter
 • ferdig med LIS1
 • dokumentert språkferdighet C1 på Europarådets skala. Dette gjelder ikke søkere fra Skandinavia.

Personlige egenskaper:
 • god evne til samarbeid og kommunikasjon
 • interesse for allmennmedisin
 • personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode opplæring/utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid
 • Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet
 • Lønn etter tariffavtalens bestemmelser

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det kan gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Tinn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merethe Skui
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 994 65 007
Navn: Sjur Widme Ohren
Telefon: 99602843
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgt. 16
3660 RJUKAN