Kort om arbeidsgiver
Vi er opptatt av å gi våre innbyggere gode helsetjenester. Derfor er kloke og nære ansatte vår viktigste ressurs. Fra 01.10.2022 har vi ledig fastlege hjemmel ved Lensvik legekontor. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Kontoret har en fastlegehjemmel og en LIS1-lege og rutinerte ansatte med god lokalkunnskap. Legesenteret er veldrevet og lokalisert i nybygde lokaler ved Hamnahaugen helsesenter, som ligger idyllisk til i Lensvik sentrum med utsikt over vakre Trondheimsfjorden. I samme bygg er det også helsestasjon, hjemmetjeneste, psykisk helse, fysioterapi og sykehjem. Legekontoret er utstyrt med EKG, Spirometri, 24- timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue, og benytter CGM-journalsystem.
 
Om hjemmelen
 • Det er 1100 pasienter på fastlegelisten. Denne kan justeres i samråd med den som blir tilsatt i hjemmelen.
 • I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 timer per uke med kommunalt offentlig legearbeid, knyttet til sykehjem og helsestasjon.
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.
 • Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og forskrift om fastlegeordning.
 • Fastlegehjemmelen blir overdratt kostnadsfritt fra kommunen til ny fastlege.
 • ALIS avtale kan inngås.
Gunstige fastlegeavtale
Hjemmelen ved Lensvik legekontor blir en 0-avtale, som er en felles ordning for legene som driver privat praksis i Orkland kommune. Det betyr:
 • Kommunen drifter hjemmelen og leier den ut til legen.
 • Kommunen dekker alle utgifter til personell, materiale og utstyr ved legekontoret. For dette betaler legen basistilskudd.
 • Legen beholder refusjoner og egenandeler.
 • Det vil være mulighet for inngåelse av ALIS avtale
Vi ønsker at våre fastleger:
 • Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin.
 • Har gyldig norsk autorisasjon.
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
Det er en forutsetting at du er ferdig med 18 måneder turnus/LIS1-stilling, men vi legger til rette for at yngre leger kan søke og gjennomgå ALIS-løpet. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved innkalling til intervju. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Ta gjerne kontakt med kommuneoverlege Jimmy Wikell på telefon 45 83 47 98, eller leder for kommunalsjef for helse og mestring, Kristin Wangen på telefon 93 49 23 15 dersom du har spørsmål knyttet til stillingen. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jimmy Wikell
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 45834798
E-post: jimmy.wikell@orkland.kommune.no
Navn: Kristin Wangen
Tittel: Kommunalsjef Helse
Telefon: +47 93492315
E-post: kristin.wangen@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Lensvik legekontor
Harald Grønningens veg 10
7316 LENSVIK