Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Enhet for rus og psykiatri er det ledig 100% fast stilling som overlege.  
 
LIS som kun har gjenstående fri tjeneste eller langtidstjeneste kan vurderes for stillingen.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
Enhet for rus og psykiatri er en ruspoliklinikk innen TSB som har ansvar for tverrfaglig utredning og behandling til personer med rusmiddellidelser i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Enheten samarbeider tett med OUS og øvrige institusjoner som tilbyr døgnbehandling innen TSB.  
 
Fagmiljøet ved Voksenpsykiatrisk avdeling er aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling. 

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med ruslidelser og eventuelt samtidige psykiske lidelser.
 • Arbeid i sentralt inntaksteam ved avdelingen.
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid, veiledning og undervisning.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Ø-hjelpsarbeid.
 • Rus i somatikken, et samarbeid mellom ERP og PHT(Psykisk helsetjeneste i somatikk).
 • Mottaksarbeid
 • Ved behov bidra til enhetsovergripende oppgaveløsning i avdelingen.
Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring og faglig engasjement, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/ rus og avhengighetsmedisin.
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Arbeidstid: 08.00-16.00
 • Lønn etter avtale.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ken Hagen Olsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 49 84 07
Navn: Thomas Mengshoel
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 22 49 84 16
Navn: Håkon Sverre Lycke
Tittel: Konst. avdelingsleder
Telefon: 22 49 84 12 / 92 40 43 22
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen