Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Spesialisert poliklinikk opprettes en ny 100% fast overlegestilling

LIS som kun har gjenstående fri tjeneste eller langtidstjeneste kan vurderes for stillingen.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Spesialisert poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av pasienter over 18 år med psykoselidelser, inkludert UHR tilstander, ROP lidelser og Bipolar 1 lidelse. I tillegg har enheten ansvar for depotmedikasjon, og kurs og grupper for pasienter i målgruppen.
Vi er organisert i tre team, Ressursteam, FACT team og Poliklinikkteam. Vi utvider nå poliklinikkteamet med en ekstra overlege, slik at vi nå får 6 overleger i enheten. For øvrig er teamene tverrfaglig sammensatt med til sammen flere LIS, psykologspesialister, psykologer, idrettspedagog, spesialsykepleiere, sosionom og ergoterapeuter med videreutdanning i psykisk helse.

Enheten har et særlig godt arbeidsmiljø. Vi har faste månedlige, diagnose-, vedtaks- og legemøter for behandlere i tillegg til teammøter. Vi etterstreber godt faglig arbeid i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. I 2021 opprettet vi i samarbeid med Psykologisk institutt (UiO),  landets første internpraktikum for psykologistudenter med fokus på psykosepasienter og deres pårørende. Vi tilbyr PEF og ReACT som del av opplæring og oppfølging av pasienter og pårørende.
Vi samarbeider nært med psykiske helsetjenester i de bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.

Overlegestillingen vil inngå i 17-delt bakvakt ved døgnenhetene

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Faglig ansvar for vedtak iht. psykisk helsevernloven
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid, veiledning og undervisning
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Spesialistene rullerer i avdelingens inntaksteam og deltar i halvdagsutredning
 • Arenafleksibelt arbeid (poliklinikk, ambulant, møter med samarbeidspartnere)
 • Ved behov bidra til enhetsovergripende oppgaveløsning i avdelingen
 • Det legges til rette for fagutvikling
 • Overlegestillingen vil inngå i 17-delt bakvakt ved døgnenhetene
Kvalifikasjoner
 • Vi legger vekt på gode samarbeidsevner, personlig egnethet og evne og vilje til å jobbe i tverrfaglig team
 • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine. Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Tveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00 / 941 77 292
Navn: Silje Myklatun
Tittel: Ass.enhetsleder/overlege
Telefon: 22029800
Navn: Håkon Sverre Lycke
Tittel: Konst. avdelingsleder
Telefon: 22 49 84 12 / 92 40 43 22
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen