Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune har i dag tre helsehus og det er behov for en lege ved Søbstad helsehus. Høsten 2023 vil Søbstad og Nidarvoll helsehus bli sammenslått til et nybygd rehabiliteringssenter på Nidarvoll, hvor det kommer til å jobbe 5-6 leger.

Det er ønskelig med lege som er spesialist i allmennmedisin, geriatri eller i fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi oppfordrer også leger som ikke er spesialister til å søke og vi vil da tilrettelegge for spesialiseringsløp i allmennmedisin.

Vi tilbyr nå en fast 100 prosent stilling for lege med oppstart etter avtale. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Du vil jobbe sammen med spesialister og ALIS-leger på enheten, og i nært samarbeid med øvrig helsepersonell.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende.
 • Spesialister har ansvar for veiledning og supervisjon for kolleger i spesialisering.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1.
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering. 
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri og rehabilitering
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Mulighet for ti dager dager kurs/kompetanseheving per år.
 • Tett oppfølging/samarbeid med sykehjemsoverlege.
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent to år på helsehus/helse- og velferdssentre.
 • Arbeidstid på dagtid i ukedager -fleksitidsordning.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 90819431
Arbeidssted
Prinsens gate 1A
7013 TRONDHEIM