Kort om arbeidsgiver

Til et vikariat frem til 01.03.23, med mulighet for forlengelse, søker vi lege i
spesialisering, evt. lege i påvente av turnustjeneste.

Akuttpsykiatrisk avdeling AHUS er landets største med 73 senger og er organisert med mottaksseksjon, 4 psykoseseksjoner og 1 affektiv seksjon
Det er stort og engasjert fagmiljø med 21 spesialister, 15 leger i spesialisering i psykiatri og 10 leger i spesialisering-1. Egen ECT poliklinikk, psykosomatisk poliklinikk i tilknytning konsultasjonspsykiatri, og påbegynte forskningsprosjekter i avdelingen. Det er god dekning i seksjoner og på vakter er det både LIS-3 og LIS-1 tilstede. Arbeidet består av klinisk postarbeid og vaktarbeid i 15-delt turnus.


Det er etablert intern undervisning 2 ganger per uke, i tillegg til undervisning på seksjoner.
Opplæring gis i form av introduksjonsdag, opplæringsvakter og fortløpende veiledning.
LIS-3 deltar også i undervisning på divisjonsnivå og får tildelt klinisk veileder og psykoterapiveileder.
Du vil lære mye om psykiatri, somatikk, tverrfaglig samarbeid og vil utgjøre en forskjell.
Hos oss får du erfaringer som vil gjøre deg til en bedre lege, kollega og medmenneske!


Det er veldig lett å komme til AHUS kollektivt- enten med 300 - bussen fra Oslo eller med tog til Lillestrøm og 10 minutter med buss derfra!
Er du ferdig med turnustjeneste og nysgjerrig på akuttpsykiatri, eller venter du på turnustjeneste, ta kontakt!
Oppstart- etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak av pasienter.
 • Klinisk arbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege.
 • Relevant pågående utdanningsløp.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet.

Personlige egenskaper

 • Engasjert og faglig interessert.
 • Løsningsorientert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Gode kommunikasjonsevner- og samarbeidsevner.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø.
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team.
 • Personlig egnethet vil særlig bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et spennende arbeidsmiljø med hyggelige arbeidskolleger.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Olga Dreessen
Tittel: Seksjonsleder/Overlege
E-post: olga.dreessen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Akutt behandlerfunksjoner og fag
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen