Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å styrke den medisinskfaglige kompetansen i helsesektoren? Vi trenger deg som sykehjems overlege!
Helse og omsorg, Ringerike kommune
 
Er du opptatt av tjenesteutvikling og faglig kompetanse? Er du engasjert og selvstendig lege med kompetanse og interesse innenfor allmenn geriatri?  Vi søker deg som er drivende engasjert i å styrke den medisinskfaglige kompetansen, og som har et brennende ønske om å organisere og utvikle tjenestene i helse- og omsorgssektoren. Er dette deg? Send oss en søknad!
 
Vi arbeider for å tilrettelegge og bidra til at innbyggere i alle aldre opplever mestring i egne liv. Tjenestene er derfor i stor grad hjemmebaserte, og er organisert som ambulante enheter og enheter med døgnbemannede omsorgsboliger. Ringerike kommune har i dag 5 sykehjem, i tillegg til en spesialisert korttidsinstitusjon.
 
Som sykehjems overlege ønsker vi at du skal bidra i vårt systematiske arbeid med tjenesteutvikling og organisering, som i individrettet kurativt og palliativt arbeid. Stillingen er derfor delt med 50 % rådgivende og administrative oppgaver, og 50 % kurativt og palliativt individrettet arbeid. Basen din vil være i det flotte nybygget vårt Nye Heradsbygda. Bygget har gode løsninger på funksjonalitet og design.


Arbeidsoppgaver


Systemarbeid:
 
 • være rådgiver for kommunalsjef og ledergruppen i helse og omsorg
 • være rådgiver og gi bistand i medisinske vurderinger på tildelingskontoret
 • gi undervisning og rådgiving innenfor Helse- og omsorgstjenester
 • bistå i utviklings- og kvalitetsarbeid
 • lede fagforum for sykehjemsleger i Ringerike
 • delta i samhandling med spesialisthelsetjenesten på strategisk og operativt nivå
 
Individrettet:
 
 • gi bistand til Second opinion (fornyet vurdering) til geriatriske brukere med komplekse behov, i samarbeid med
 • tjenestene, inkl. fastlege
 • være sykehjems overlege i 50 % stilling ved ett eller to sykehjem.
 
Stillingen organiseres som en overlegestilling med kommunalsjef som administrativ leder og kommuneoverlege som medisinsk faglig leder.
 
Kvalifikasjoner
Du må:
 • være lege med gjennomført turnus, full autorisasjon
 • ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har:
 • geriatrisk kompetanse
 • erfaring fra rehabilitering
 • allmennmedisinsk kompetanse med påbegynt/gjennomført spesialisering i allmennmedisin
 
Personlige egenskaper
Du liker å dele kompetansen din med andre og får med deg andre når du formidler ideer og fag. Det er viktig at du liker planarbeid, og jobber strukturert og kvalitetsbevisst. Det er også viktig at du har gode samhandlings- og formidlingsevner.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr
Hos oss får du muligheten til å jobbe i en effektiv og spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene. Du har mulighet til å forme tjenestene og utnytte handlingsrommet innenfor rammene. Du blir en del av vårt arbeidsmiljø, der kollegaer støtter og bryr seg om hverandre. Du kan lese mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver på våre nettsider HER.
 
Vil tilbyr:
 • en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse
 • gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • arbeidsverktøy og tekniske plattformer som gir fleksibilitet
 • universelt utformet lokaler, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • individuell lønnsplassering med utgangspunkt i sentrale og lokale forhandlinger.
 • muligheter for spesialisering i samfunnsmedisin.
 • gode pensjonsbetingelser i KLP.
 
Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.
Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.
 
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Nyutdannede er også velkommen til å søke.
Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.
 
Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).
Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra søkeprosessen.
 
Elektronisk søknad skal benyttes.
 
Om arbeidsgiveren
Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden.  Ringeriksregionen er et av de mest spennende vekstområdet i Norge, og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen er sammen med flere store prosjekter viktige drivkrefter for utviklingen. De forventede ringvirkningene innen
næringsutvikling, boligbygging og befolkningsvekst er store.
 
Utviklingen har startet og vi er godt i gang. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune.
 
Les mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver på våre nettsider 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christine Myhre Bråthen
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 95161650
E-post: christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no
Navn: Inger Gåsbakk Grønvold
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97507914
E-post: inger.gronvold@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Overlege
Arbeidssted
Heradsbygda omsorgssenter
Valhallveien 15
3518 HØNEFOSS
Søk på stillingen