Kort om arbeidsgiver
Sykehjemslegen inngår i et kollegialt samarbeid med de andre sykehjemslegene. Sykehjemslegene har ansvar for den medisinske oppfølgingen til pasienter ved kommunens sykehjem (Indre havn, Åsgårdstrand, Borre) og Horten helsehus (Braarudåsen senter). Det er tre sykehjemsleger i Horten kommune som deler dette ansvaret. 

Enhet for sykehjem har til sammen 156 langtidsplasser for personer som ikke lenger kan bo og ivaretas i eget hjem. Indre havn har en forsterket sengepost for personer med demens og adferdsutfordringer.

Braarudåsen senter har 32 kortidsplasser for rehabilitering, avlastning, forebyggende og lindrende behandling. I tillegg er det fire Ø-hjelpsplasser. Det er ca 700 pasientforløp årlig på Braarudåsen senter.

Stillingen vil inngå i et kollegialt samarbeid med de andre sykehjemslegene, kommuneoverlege 2 og øvrig personale i enhetene. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for den medisinske behandlingen i pasientforløpene
 • Sykehjemslegen skal i nært samarbeid med ansatte i virksomheten og sørge for optimal kvalitet i tjenesten
 • Individrettede oppgaver som direkte pasient/pårørende kontakt, undersøkelse, diagnostikk og behandling
 • Medisinskfaglig ledelse i avdelingen
 • Veiledning og undervisning av andre ansatte
 • Institusjonsrettede oppgaver som medvirke til utvikling av medisinskfaglige retningslinjer og prosedyrer, og bidra til bidra med kompetanseheving gjennom internundervisning
 • Samhandling med eksterne aktører som fastleger, spesialisthelsetjeneste og andre
 • Årskontroll: foreta legekontroll/vurdering min 1 gang pr år

Kvalifikasjoner
Krav: 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 tjeneste eller godkjenning tilsvarende dette
 • Relevant spesialistutdanning eller være i relevant spesialisering
 • Gode nok skriftlige og muntlig norskkunnskaper til forsvarlig yrkesuttøvelse
 • Krav om gyldig politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper
 •  Interesse for utvidet allmennmedisin og sykehjemsmedisin/geriatri
 •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 •  Evne til å jobbe selvstendig og i tett tverrfaglig samhandling
 •  Evne til å bygge gode relasjoner til pasienter og pårørende
 •  Personlig egnethet vektlegges
Språk
 • Norsk/skandinavisk
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø
 • Kommunen kan legge til rette for evt. spesialisering i relevant spesialitet, og videreutdanning
 • Gode kollegaer og et faglig utfordrende miljø
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Mulighet for stipend til videreutdanning
 • IA bedrift
 • Gratis bruk av Horten svømmehall + rabatt på treningsstudio
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279120
Navn: Askil Elvestad
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 928 97 854
Navn: Kristine Fritzø
Tittel: Enhetsleder for sykehjem
Telefon: 90609782
Arbeidssted
Indre havn sykehjem
Bankløkka 3
3183 HORTEN