Kort om arbeidsgiver
Follo medisinske senter er et vertskommunesamarbeid drevet av Nordre Follo kommune og består av døgnåpen legevakt og kommunal akutt døgnenhet (KAD). Legevakten dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og deler av Enebakk med et befolkningsgrunnlag på om lag 100 000.

Vi er en av Norges største legevakter og er i stadig utvikling. Legetjenesten på legevakt og legebil dekkes av fast ansatte leger i Nordre Follo kommune på dagtid. På kveldstid og i helger dekkes legevakt og legebil av selvstendig næringsdrivende leger. KAD dekkes av fast ansatte leger med noe kvelds-/helgevakter. Legevakten og KAD har tilholdssted på Ski sykehus 15 minutter fra Oslo.

Vi har nå 4 ledige legestillinger:
  • to faste stillinger på 100 % og 50 %
  • to vikariater på 50 % og 80 % 

Arbeidsoppgaver
Ved Follo medisinske senter vil du gå inn i en tredelt tjeneste mellom arbeid på legevakt, KAD og legebil i utrykning med utrykningskompetent personell. Stillingen dekker alle deler av kommunalt akuttmedisinsk arbeid, fra utrykning hjem til pasienter eller skadested, daglegevakt og oppfølging av inneliggende på akutt døgnenhet (KAD).

Kvalifikasjoner
Vi søker etter leger med følgende kvalifikasjoner:
  • interesse for akuttmedisin, prehospital samhandling og legevaktsarbeid
  • interesse for indremedisin
  • spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin – andre relevante hovedspesialiteter med breddekompetanse som indremedisin og geriatri kan sidestilles med spesialitet i allmennmedisin
  • må fylle kompetansekravene i akuttmedisinforskriften
  • erfaring fra lignende virksomhet med KAD, legevakt og legebil
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • evne til selvstendig arbeid
  • norsk autorisasjon og gjennomført LIS1
Personlige egenskaper
Vi søker positive og engasjerte leger. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av faggrupper. Det er også viktig at du trives i et aktivt og travelt miljø.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et spennende og utviklende miljø i grensesjiktet mellom kommunehelse- og spesialisthelsetjeneste, med tett samarbeid med prehospital akuttjeneste, lokal- og regionalsykehus (AHUS, DPS) og Røde kors. Vi har også dyktige og engasjerte medarbeidere som bidrar til et fagmiljø med fokus på utvikling av deg som lege og gruppen som helhet.

Kommunen har sendt søknad om å bli registrert som utdanningsvirksomhet. Alle leger i kommunehelsetjenesten skal enten være i spesialisering eller være spesialister. Alle skal ha en utdanningsplan og veileder slik at de kan oppnå spesialitet i allmennmedisin.

Fastlønn og vakttillegg etter avtale.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Katarina Lien
Tittel: medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 91 80 70 34
E-post: katarina.lien@nordrefollo.kommune.no
Navn: Marita Kolstrøm
Tittel: virksomhetsleder
Telefon: 99 50 44 52
E-post: marita.kolstrom@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Follo medisinske senter
Vardåsveien 3
1400 SKI
Søk på stillingen