Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som fastlege i Bydel Frogner?

Bydel Frogner har opprettet en null-hjemmel ved Colosseumklinikken Allmennseksjonen AS.
Colosseumklinikken Allmennseksjonen AS er et veldrevet legekontor med to erfarne fastleger, og god sekretærdekning. Colosseumklinikken Allmennseksjonen AS har godt arbeidsmiljø og legger stor vekt på utdanningsmuligheter for yngre leger og studenter. De er blant annet praksissted for UiO medisinstudenter og sykepleierstudenter. Colosseumklinikken holder til i Sørkedalsveien 10C.


Vi søker allmennpraktikere som har påbegynt spesialisering. Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid tilkommer i henhold til avtaleverket. Tiltredelse snarest etter avtale. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret.
  Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Hjemmelen er tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse, eller legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
 • Hjemmelen har et listetak på 1000 pasienter.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Påbegynt spesialistutdanning i allmennmedisin
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Krav om politiattest
 • Kjennskap til pasientpopulasjon i bydel vil bli vektlagt
 • Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges
 • Erfaring fra legevakt/feberpoliklinikk og annet kommunalt arbeid vil bli vektlagt.
 • Tre referanser bes oppgitt
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Ambisjon om deltagelse i drift av senter og biverv vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det legges opp til 5 dager kurativ behandling.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Et godt læringsmiljø med mulighet for intern veileder på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • Ferieavvikling i samråd med andre leger ved klinikken
 • CGM journalsystem
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: Dr. Lars L. Gullestad
Tittel: Lege ved CKMS
Telefon: 93281218
Navn: Tine Ravlo
Tittel: Fung. bydelsoverlege
Telefon: 469 11 323
E-post: tine.ravlo@bfr.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Sørkedalsveien 10C
0369 OSLO